Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek VAT / Podatki branżowe

Wyzwania podatkowe w VAT w 2024 roku dla podmiotów medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom rozliczających podatek VAT w imieniu podmiotów medycznych, w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w 2023 roku i w 2024 roku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Krajowy System e- Faktur w 2024 r.przygotowanie do wdrożenia w podmiocie medycznym NA PRZYKŁADZIE FAKTYCZNEGO KONTA PODATNIKA:
  • kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny, a kiedy będzie obowiązkowy,
  • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
  • elementy faktury ustrukturyzowanej,
  • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
  • uprawnienia do KSeF,
  • plusy i minusy monitorowania faktur,
  • zasady funkcjonowania.
 2. Zmiany w fakturowaniu - weryfikacja prawidłowości stawek i elementów na fakturach:
  • obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2024 r.,
  • wydłużony okres na wystawienie faktury,
  • korygowanie błędów,
  • kontynuacja MPP na najbliższe 3 lata.
 3. Faktury korygujące - zasady ich wystawiania:
  • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
  • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
  • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
  • faktury korygujące WDT - zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • faktury korygujące WNT - zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
  • korekty faktur exportowych.
 4. Zmiany w zakresie SLIM VAT III:
  • zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
  • rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,
  • szerszy zakres zwolnień z VAT,
  • faktury korygujące i faktury zaliczkowe - modyfikacje,
  • obniżanie sankcji VAT,
  • konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.
 5. Stosowanie kas fiskalnych w 2024 roku, co z nowych rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas od 2024?
 6. Transakcje unijne i pozaunijne- najnowsze stanowiska organów podatkowych i rozliczenia zagraniczne w JPK podmiotów medycznych.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.