Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki branżowe

Wyzwania podatkowe w VAT w 2024 roku dla podmiotów medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom rozliczających podatek VAT w imieniu podmiotów medycznych, w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wprowadzone w 2023 roku i w 2024 roku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Moment powstania obowiązku podatkowego w podmiocie medycznym:
  • Rozliczenia z NFZ.
  • Moment wykonania usługi – zasady szczególne: najem, dzierżawa.
  • Protokół odbioru a data wykonania usługi przy badaniach klinicznych.
  • Częściowe wykonanie usługi.
  • Usługi rozliczane w okresach rozliczeniowych.
  • Refakturowanie.
 2. Podstawa opodatkowania w podmiocie medycznym:
  • Poprawne kursy walut. Faktury nabycia wyrobów medycznych i wyposażenia. Zmiany SLIM VAT.
  • Koszty dodatkowe (transport, ubezpieczenie, opakowanie, inne).
  • Wyłączenia z podstawy opodatkowania.
  • Ujmowanie faktur korygujących. Obecnie i po KSeF.
 3. Kasy fiskalne w podmiocie medycznym:
  • Regulacje dotyczące kas fiskalnych w ustawie o VAT.
  • Regulacje dotyczące kas fiskalnych w rozporządzeniach.
  • Stosowanie nazewnictwa dla usług złożonych (kompleksowych).
  • Ewidencja zwrotów i reklamacji.
  • Korygowanie błędów i pomyłek.
 4. Podatek naliczony i proporcja w podmiocie medycznym:
  • Związek zakupów z czynnościami opodatkowanymi. Jak sprawdzić czy istnieje?
  • Wydatki pracownicze i inne „kłopotliwe” zakupy. Przegląd interpretacji.
  • Termin odliczenia VAT.
  • Błędy na fakturach a prawo do odliczenia VAT.
 5. Fakturowanie w podmiocie medycznym:
  • Zmiany do faktur zaliczkowych od 1.09.2023 r.
  • Prawidłowa treść faktury, korekty, faktury zaliczkowej i rozliczeniowej.
  • Terminy wystawiania faktur.
  • Jak wdrożyć KSeF w fakturach sprzedaży i zakupu?
 6. JPK VAT - zmiany od lipca 2024 r.
 7. Przygotowania do wdrożenia KSeF w podmiocie medycznym od lutego 2026 roku, co zmienia ustawa nowelizująca KseF?

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek

Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.

Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.

Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.