Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatek VAT / Podatki branżowe

Wyzwania podatkowe w VAT w 2023 roku dla podmiotów medycznych

Szkolenie dedykowane jest pracownikom rozliczających podatek VAT w imieniu podmiotów medycznych, w transakcjach krajowych i zagranicznych. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały w 2023 roku wprowadzone oraz planowane na 2024 rok.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany w JPK od 01.07.2023r. - aktualizacja schemy JPK:

 • nowa wersja struktury logicznej JPK,
 • dostosowanie JPK do Grup VAT.

2. Rozliczenie transakcji z NFZ, faktury i faktury korekty - najnowsze interpretacje MF.

3. Krajowy System e- Faktur w 2023 r. przygotowanie do wdrożenia w podmiocie medycznym NA PRZYKŁADZIE ŚRODOWISKA TESTOWEGO:

 • kogo dotyczy i kiedy jest dobrowolny a kiedy będzie obowiązkowy,
 • rodzaje faktur ustrukturyzowanych,
 • elementy faktury ustrukturyzowanej,
 • zasady wprowadzania do obrotu e-faktury,
 • uprawnienia do KSeF,
 • plusy i minusy monitorowania faktur,
 • zasady funkcjonowania.

4. Zmiany w fakturowaniu- weryfikacja prawidłowości stawek i elementów na fakturach:

 • obowiązkowe elementy faktury i faktury korygującej w 2023 r.,
 • wydłużony okres na wystawienie faktury,
 • korygowanie błędów,
 • kontynuacja MPP na najbliższe 3 lata.

5. Faktury korygujące i zmiany w ich wystawianiu:

 • wpływ pakietu SLIM VAT I na ujęcie korekty u sprzedawcy i nabywcy,
 • korzystanie z KSeF a rozliczanie korekt,
 • ujęcie faktury korygującej IN MINUS i IN PLUS w JPK,
 • faktury korygujące WDT - zasady ewidencjonowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • faktury korygujące WNT - zasady ujmowania w JPK oraz w VAT-UE,
 • korekty faktur exportowych.

6. Zmiany w zakresie SLIM VAT III:

 • zwiększenie limitu dla Małych Podatników,
 • rezygnacja z wymogu posiadania faktury przy odliczaniu podatku naliczonego z tytułu unijnych nabyć towarów,
 • szerszy zakres zwolnień z VAT,
 • faktury korygujące i faktury zaliczkowe - modyfikacje,
 • obniżanie sankcji VAT,
 • konsolidacja i ujednolicenie wiążących informacji.

7. Stosowanie kas fiskalnych w 2023 roku, co z nowych rozporządzeniem w sprawie zwolnień z kas od 2024?

8. Transakcje unijne i pozaunijne - najnowsze stanowiska organów podatkowych i rozliczenia zagraniczne w JPK podmiotów medycznych.

Prowadzący:

dr Małgorzata Rzeszutek

dr Małgorzata Rzeszutek


dr Małgorzata Rzeszutek – Doradca podatkowy, założyciel Polskiego Instytutu Podatków i Rachunkowości , specjalista w prawie podatkowym i dziedzinach pokrewnych.


Wiedza i doświadczenie to ponad 11-letnia praktyka w spółkach audytorskich, praca dydaktyczna w szkołach wyższych oraz przeprowadzanie nadzorów i audytów podatkowych w spółkach podlegających badaniu sprawozdań finansowych. Autorka publikacji w zakresie podatku dochodowego i VAT . Na rynku szkoleniowym specjalizuje się w szczególności w zakresie opodatkowania podmiotów medycznych oraz w podatkach dochodowych i dokumentacji cen transferowych dla spółek kapitałowych.


Wykładowca uniwersytecki i doświadczony szkoleniowiec.