Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Wypadki przy pracy i choroby zawodowe

Po wprowadzeniu definicji wypadku przy pracy omówimy różne jego rodzaje wraz z obowiązkami ciążącymi na pracodawcy w razie ich wystąpienia. Określimy o jakie świadczenia może ubiegać się poszkodowany pracownik i w jakich przypadkach mu nie przysługują. Przyjrzymy się również chorobom zawodowym i właściwemu postępowaniu w razie podejrzenia o ich wystąpienie. Zakończymy ciekawymi case study wraz z omówieniem możliwych przyczyn wypadków i działań korygujących.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wypadki przy pracy:
  • Definicja wypadku przy pracy.
  • Rodzaje wypadków przy pracy: wypadek zrównany z wypadkiem przy pracy.
  • Postępowanie powypadkowe i dokumentacja: zespół powypadkowy, metody badania wypadków przy pracy, sporządzenie protokołu powypadkowego, statystyczna karta wypadku, rejestr wypadków przy pracy.
  • Wypadki w drodze do pracy i z pracy.
  • Dodatkowe obowiązki pracodawcy w przypadku wystąpienia wypadku przy pracy lub choroby zawodowej.
 2. Choroby zawodowe:
  • Definicja choroby zawodowej.
  • Wykaz chorób zawodowych.
  • Rejestr chorób zawodowych.
 3. Dodatkowe obowiązki pracodawcy w związku z wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi.
 4. Świadczenia z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych.
 5. Odpowiedzialność pracodawcy za niedopełnienie obowiązków związanych z postępowaniem powypadkowych.
 6. Przykłady wypadków przy pracy z omówieniem.

Prowadzący:

Kamila Pawłowska

Kamila Pawłowska

Inżynier ochrony środowiska oraz absolwentka studiów podyplomowych z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Entuzjastka nowinek związanych z zarządzaniem odpadami oraz energii odnawialnych. Praktykująca w zawodzie specjalisty ds. BHP od 2016 roku, rozwijająca swoją wiedzę w wielu branżach, takich jak: elektryczna, budowlana czy gastronomiczna. Z powodzeniem prowadzi szkolenia związane z tematyką BHP, stawiając sobie za cel rozpowszechnianie przydatnej wiedzy w przystępny i ciekawy sposób.