Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Wynik finansowy – metoda statystyczna

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z prezentacją przychodów i kosztów w sprawozdaniu finansowym. Wskazanie najważniejszych zasad prezentacji przychodów i kosztów. Praktyczne wskazanie ustalenia różnic pomiędzy działalnością podstawową, operacyjną a finansową.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Omówienie segmentów rachunku zysków i strat:
  • Działalność podstawowa: wariant porównawczy, wariant kalkulacyjny.
  • Działalność operacyjna.
  • Działalność finansowa.
 2. Omówienie wzorów rachunku zysków i strat zgodnie z ustawą o rachunkowości:
  • Prezentacja wyniku finansowego dla jednostki mikro: zastosowane uproszenia w prezentacji, wskazanie co należy zapisać w informacji dodatkowej.
  • Prezentacja wyniku finansowego dla jednostki małej: zastosowane uproszenia w prezentacji, wskazanie co należy zapisać w informacji dodatkowej.
  • Prezentacja wyniku finansowego dla jednostki dużej: dodatkowe obciążenia wyniku finansowego, prezentacja podatku dla podatników tzw. CIT estońskiego.
 3. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.