Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Rachunkowość

Wynik finansowy – metoda księgowa

Celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z charakterystyką przychodów i kosztów. Wskazanie najważniejszych zasad ewidencji kosztów, we wszystkich wariantach księgowych. Praktyczne wskazanie ustalenia wyniku finansowego przy zastosowaniu kont księgowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Warianty księgowania kosztów:
  • Wariant I: omówienie kosztów rodzajowych, ustalanie zmiany stanu produktów w sposób statystyczny.
  • Wariant II: omówienie kosztów układu funkcjonalnego, ustalenie kosztu wytworzenia produktu.
  • Wariant III: omówienie znaczenia konta 490 - rozliczenie kosztów, ustalenie zmiany stanu produktów w sposób księgowy.
 2. Metody ustalania wyniku finansowego metodą księgową:
  • Wariant porównawczy: przy zastosowaniu tylko I wariantu księgowania kosztów, przy zastosowaniu III wariantu księgowania kosztów.
  • Wariant kalkulacyjny: przy zastosowaniu tylko I wariantu księgowania kosztów, przy zastosowaniu III wariantu księgowania kosztów.
 3. Część praktyczna - przykłady i zadania.

Prowadzący:

Marta Zielińska

Marta Zielińska

Dyplomowana księgowa, przedsiębiorca i wykładowca, który dzieli się swoją pasją już od 10 lat. Specjalizuje się w zagadnieniach prawa bilansowego i sprawozdawczości. W swojej codziennej pracy pomaga przedsiębiorcom zrozumieć zawiłości przepisów podatkowych i przejść do rozwijania swojego biznesu. Na co dzień prowadzi 8-osobowy zespół ekspertów księgowych. Dzięki rozwiązywaniu licznych kazusów swoich klientów, chętnie przedkłada zdobyte doświadczenie na własne zajęcia. Podczas prowadzonych przez siebie warsztatów łączy czynny udział w biznesie z przenoszeniem teorii do świata praktyki.