Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Polski Ład / Wynagrodzenia

Wynagrodzenia w 2022 r. – problemy i wątpliwości

Szkolenie stanowi uzupełnienie wiedzy z zakresu naliczania wynagrodzeń, obejmuje zagadnienia uwzględniające zmiany przepisów od 1 lipca 2022 r. 

Zagadnienia omawiane na szkoleniu stanowią odpowiedź na pytania i wątpliwości związane z rozliczaniem wynagrodzeń.

Szkolenie ma charakter warsztatowy - każde zagadnienie to przede wszystkim praktyczne przykłady poparte częścią teoretyczną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wynagrodzenie za przepracowaną część miesiąca w sytuacjach wątpliwych.

2. Wynagrodzenie za czas nieobecności w pracy:

  • wynagrodzenie za urlop po zmianie wymiaru etatu,
  • wynagrodzenie w przypadku skrócenia czasu pracy w związku z wysokimi temperaturami,
  • wynagrodzenie za okres zwolnienia z obowiązku świadczenia pracy,
  • wynagrodzenie za urlop okolicznościowy przy zmianie terminu wypłaty zmiennych składników wynagrodzenia.

3. Zmiana wymiaru etatu i jej wpływ na wynagrodzenie za urlop, ekwiwalent za urlop, podstawę wymiaru zasiłku.

4. Ustalenie podstawy wymiaru odprawy emerytalnej i nagrody jubileuszowej przy różnych składnikach wynagrodzenia.

5. Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych, gdy pracownikowi przysługuje kilka składników wynagrodzenia.

6. Premie regulaminowe w postawie wymiaru zasiłku i w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

7. Premia uznaniowa w podstawie zasiłku, w podstawie wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.

8. Zmiany przepisów od 1 lipca 2022 r. i ich wpływ na rozliczenie składkowo-podatkowe pracownika i zleceniobiorcy.

9. Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na podatek przy składnikach oskładkowanych i zwolnionych ze składek.

10. Stosowanie nowych zwolnień od podatku - przegląd aktualnych interpretacji.

11. Ustalenie kwoty potrącenia z wynagrodzenia za pracę i zasiłku, z wynagrodzenia zleceniobiorcy objętego ochroną kodeksową - po zmianach od 1 lipca 2022:

  • podwyższenie kwot wolnych od potrąceń ze względu na COVID-19 - po zmianach.

12. Rozliczenie wynagrodzenia osoby współpracującej z przedsiębiorcą.

13. Korekty list płac po zmianie przepisów od 1 lipca 2022 r.

  • zamiana umowy zlecenia na umowę o pracę,
  • nadpłacone wynagrodzenie,
  • zwrot składek,
  • nadpłata składek.

14. Spełnienie warunków do stosowania 50% kosztów uzyskania przychodów u pracownika-twórcy.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).