Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Wynagrodzenia i potrącenia z wynagrodzeń

Wynagrodzenia pracowników samorządowych

Celem szkolenia jest wskazanie zasad dotyczących składników wynagrodzenia występujących na listach płac pracowników samorządowych.
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób naliczać należne świadczenia oraz jak te świadczenia wpływają na ustalenie wynagrodzenia za czasu urlopu lub innych nieobecności, ekwiwalentu za niewykorzystany urlop oraz podstawy zasiłkowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Akty prawne regulujące wynagrodzenie pracowników samorządowych.
 2. Składniki wynagrodzenia zasady nabywania prawa i naliczania:
  • Wynagrodzenie zasadnicze.
  • Dodatek za pracę w porze nocnej.
  • Wynagrodzenie za pracę w godzinach nadliczbowych.
  • Dodatek stażowy.
  • Dodatek funkcyjny.
  • Dodatek specjalny.
  • Nagroda jubileuszowa.
  • Dodatkowe wynagrodzenie roczne.
  • Wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego.
  • Ekwiwalent za urlop wypoczynkowy.
  • Wynagrodzenie za nieobecności z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.
  • Oprawa emerytalno-rentowa.
  • Inne odprawy.
  • Nagrody.
 3. Wpływ poszczególnych składników na podstawę zasiłkową.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.