Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Współpraca wewnątrz organizacji

Trening pomaga przenalizować dotychczasową współpracę zespołową i projektową. Pokazuje nową perspektywę możliwości wynikających ze współpracy cross-funkcjonalnej m.in. oferując narzędzia do zaplanowania, codziennego działania i przeciwdziałania pojawiającym się problemom we współpracy międzyzespołowej/działowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Świat VUCA, BANI – aktualne wyzwania stojące przed naszymi organizacjami/firmami.
  2. Doskonalenie współpracy międzyzespołowej i międzydziałowej– korzyści dla naszych firm.
  3. Analiza prawdopodobieństwa sukcesu podejmowanych inicjatyw przez zespoły cross-funkcjonalne – DICE.
  4. Budowanie zespołów cross-funkcjonalnych na fundamencie wspólnych wartości.
  5. Analiza wymaganych vs. posiadanych kompetencji w zespołach projektowych – metoda Management 3.0
  6. Mapowanie istotnych powiązań – relacji opartych o współpracę. Zdefiniowanie koniecznych praktyk i strategii.
  7. Prowadzenie odważnych rozmów poprawiających współpracę m.in. w sytuacji sprzecznych informacji, priorytetów oraz utrwalonych uprzedzeń, negatywnych opinii i sądów.
  8. Zarządzanie negatywnym nastawieniem, oporem we współpracy – narzędzia do pracy indywidualnej i zespołowej.
  9. Pokonywanie różnić w komunikacji międzykulturowej – wykorzystanie komunikacji wysoko i niskokontekstowej we współpracy z partnerami pochodzącymi z innych krajów.

Prowadzący:

Andrzej Domagała

Andrzej Domagała

Certyfikowany trener biznesu, Action Learning trener, Design thinking moderator, wykładowca na studiach podyplomowych. Realizował i koordynował projekty wykorzystujące koncepcje zarządzania kompetencjami, talentami. Wdrażał w firmach systemy zarządzania przez rezultaty, systemy ocen okresowych.