Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Work-life balance, kontrola trzeźwości i praca zdalna – warsztat w pytaniach i odpowiedziach o najważniejszych zmianach w kodeksie pracy

Dla kogo:

 • dla specjalistów działów kadr i płac,
 • dla menadżerów działów personalnych,
 • dla biur rachunkowych.

Cel szkolenia:

21 lutego 2023 r. weszły w życie zmiany do kodeksu pracy, które umożliwiają pracodawcom przeprowadzanie kontroli trzeźwości. Z kolei począwszy od 7 kwietnia 2023 r. zaczną obowiązywać zmiany regulujące pracę zdalną. 23 marca 2023 r. Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej Andrzej Duda podpisał ustawę zmieniającą kodeks pracy, mającą na celu wdrożenie unijnych dyrektyw: w sprawie równowagi między życiem zawodowym   a prywatnym rodziców i opiekunów tzw. Dyrektywę WORK-LIFE BALANCE oraz dyrektywę w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej, które powinny być wdrożone już na początku sierpnia 2022 r.

Założenia obu dyrektyw zakładają zmiany w obszarze wprowadzenia nowych zapisów do umowy o pracę, zmian w zakresie umowy o pracę na okres próbny, możliwości wnioskowania przez pracownika o zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia, zmian w zakresie wypowiadania umów na czas określony oraz szeregu uprawnień związanych z rodzicielstwem.

Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z tymi przepisami a przede wszystkim udzielić odpowiedzi na Państwa pytania, które pojawiały się podczas wcześniejszych szkoleń z tej tematyki.

Zapraszamy Państwa na „praktyczne” szkolenie, w trakcie którego przedstawimy i omówimy pytania oraz problematyczne zagadnienia jakie towarzyszą Państwu w codziennej pracy.

Jeśli spotkałeś się z trudnym lub ciekawym przypadkiem i nie jesteś pewien jak postąpić, napisz do nas na adres pytania@expert4you.pl  do dnia 23.05.2023 r. oraz weź udział w szkoleniu.  W tytule maila podaj temat spotkania oraz datę jego realizacji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Elektroniczna forma wniosków, pism i odpowiedzi pracownika i pracodawcy:

 • Elektronicznie, czyli właściwie jak?
 • Stan zagrożenia epidemicznego a skuteczność oświadczeń woli o rozwiązaniu umowy o pracę wysłanych pocztą.

2. Urlop rodzicielski:

 • Wymiar urlopu rodzicielskiego.
 • Czy można podzielić urlop na części?
 • Czy oboje rodzice mogą być równocześnie na urlopie rodzicielskim?
 • Rezygnacja z urlopu rodzicielskiego.
 • Łączenie urlopu rodzicielskiego z pracą.
 • Urlop rodzicielski a urlop wypoczynkowy.

3. Urlop ojcowski:

 • Kto jest uprawniony do urlopu ojcowskiego.
 • W jakim terminie można zrealizować prawo do urlopu ojcowskiego.
 • Wymiar urlopu.
 • Tryb udzielania urlopu ojcowskiego.

4. Urlop opiekuńczy:

 • Co to jest urlop opiekuńczy i komu przysługuje?
 • Wymiar urlopu opiekuńczego.
 • Płatny czy bezpłatny?
 • Jakie dokumenty musi przedłożyć pracownik?
 • Czy pracodawca może zweryfikować uprawnienie do urlopu rodzicielskiego?

5. Dodatkowe dni wolne od pracy - siła wyższa:

 • Kiedy przysługują?
 • Liczba dni czy liczba godzin? Kto i kiedy decyduje?
 • Jak wnioskować o to zwolnienie? - termin i forma.
 • Płatne czy bezpłatne?

6. Elastyczna organizacja czasu pracy:

 • Elastyczna, czyli jaka?
 • Komu przysługuje?
 • Czy pracodawca musi wyrazić zgodę?
 • Uprawnienia.

7. Ochrona trwałości zatrudnienia rodziców:

 • Czy wszystkim osobom wychowującym dzieci przysługuje szczególna ochrona przed zwolnieniem?
 • Kiedy pracownik zyskuje ochronę?
 • Czy są sytuacje w których ochrona nie przysługuje?
 • Ochrona przed zwolnieniem w przypadku umowy na czas określony i umowy na zastępstwo
 • powrót do pracy po zakończeniu urlopów rodzicielskich

8. Przejrzyste warunki zatrudnienia - nowe obowiązki:

 • Informacja o warunkach zatrudnienia po zmianie przepisów.
 • Kiedy i w jakiej formie należy spełnić ten obowiązek?

9. Umowy o pracę po nowemu:

 • Nowe zasady zawierania umów na okres próbny.
 • Uzasadnienie umowy na czas określony.
 • Nowe uprawienia pracowników w zakresie zmiany formy zatrudnienia.
 • Czy pracodawca będzie mógł zabronić dodatkowego zatrudnienia?

10. Praca zdalna:

 • Czy można polecić pracę zdalną?
 • Czy pracownik może odmówić wykonania polecenia pracy zdalnej?
 • Kontrola pracownika wykonującego pracę zdalnie.
 • Praca zdalna – całkowita, hybrydowa.
 • Praca zdalna jako uprawnienie z zakresu work life balance - kiedy wniosek pracownika wiąże pracodawcę?
 • Zasady BHP i ochrony danych osobowych przy pracy zdanej - na co pracodawca powinien zwrócić uwagę?
 • Czas pracy zdalnej.
 • Zwrot kosztów Internetu, prądu oraz eksploatacji własnego sprzętu - czy jest to konieczne?
 • Regulamin pracy zdalnej - co powinna zawierać taka procedura?

11. Kontrola trzeźwości pracowników:

 • Warunki przeprowadzania kontroli trzeźwości pracowników.
 • Czy pracodawca będzie mógł badać trzeźwość osób zatrudnionych na innej podstawie niż stosunek pracy?
 • Czy będzie można przeprowadzić kontrolę innych środków odurzających?
 • Procedura kontroli trzeźwości i tryb jej wprowadzenia.