Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy / Prawo Pracy

Wnioski pracowników w zakresie organizacji czasu pracy

Organizacja czasu pracy leży po stronie pracodawcy, który ustala systemy, okresy rozliczeniowe oraz rozkłady czasu pracy w regulaminie pracy lub obwieszczeniu o czasie pracy. W wielu aspektach przepisy Kodeksu pracy dają jednak możliwość dokonania pewnych - nawet bardzo daleko idących - zmian w tym zakresie na podstawie wniosków pracowników. Wnioski te mają różną moc wiążącą - od całkowicie swobodnie ocenianych przez pracodawcę do wiążących pracodawcę (zmiana wymiaru czasu pracy zamiast urlopu wychowawczego).

Część z nich może być bardzo korzystna dla pracodawcy. Poprzez wniosek może być dokonana pewna zmiana szybko, właściwie nawet z dnia na dzień bez konieczności zmiany prawa wewnętrznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Rozkład czasu pracy, system czasu pracy, wymiar czasu pracy:
  • pojęcie rozkłady czasu pracy,
  • system czasu pracy obowiązujący pracownika,
  • wymiar czasu pracy ustalony w umowie o pracę,
  • regulacje wewnętrzne dotyczące systemów i rozkładów czasu pracy - ustalenie, związanie tymi regulacjami pracodawcy i pracownika.
 2. Indywidualny rozkład czasu pracy:
  • treść wniosku,
  • zakres możliwej zmiany na wniosek pracownika - ograniczenia w dopuszczalności realizacji wniosku przez pracodawcę,
  • termin zmiany,
  • wniosek a regulamin pracy lub obwieszczenie o czasie pracy,
  • zmiana na czas określony lub nieokreślony,
  • wniosek od pracownika będącego rodzicem osoby niepełnosprawnej,
  • przykładowy wniosek.
 3. Ruchome rozkłady czasu pracy:
  • ruchome i zmienne rozkłady czasu pracy - znaczenie, zasady stosowania, podstawy wprowadzenia,
  • wniosek pracownika o zastosowanie,
  • wniosek pracownika a porozumienie z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników,
  • dopuszczalny zakres wniosku.
 4. Zmiana wymiaru czasu pracy (w tym zmiana wymiaru czasu pracy osoby uprawnionej do urlopu wychowawczego):
  • wniosek o zmianę wymiaru czasu pracy,
  • zmiana na stałe czy na czas określony?
  • wniosek pochodzący od pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego,
  • konsekwencje zmiany wymiaru czasu pracy.
 5. Elastyczna organizacja pracy - nowe przepisy:
  • elastyczna organizacja pracy - zakres pojęcia,
  • osoby uprawnione do złożenia wniosku,
  • termin złożenia wniosku,
  • treść wniosku,
  • rozpatrzenie wniosku przez pracodawcę,
  • termin odpowiedzi na wniosek,
  • konieczność uzasadnienie odmowy uwzględnienia wniosku,
  • wniosek pracownika objętego elastyczną organizacją pracy o powrót do poprzedniej organizacji pracy zakres związania wnioskiem, termin na odpowiedź,
  • odpowiedzialność pracodawcy za wykroczenia związane z nieprzestrzeganiem przepisów o elastycznej organizacji pracy,
  • przykładowy wniosek pracownika,
  • przykładowa odpowiedź pracodawcy na wniosek.

Prowadzący:

Marek Rotkiewicz

Marek Rotkiewicz

Prawnik i wykładowca z wieloletnim doświadczeniem. Doświadczony trener specjalizujący się w prawie pracy i dziedzinach pokrewnych. W trakcie swojej działalności przeprowadził ponad 4500 godzin szkoleniowych. Na co dzień aktywnie zajmuje się doradztwem prawnym. Autor i współautor kilkudziesięciu książek i ponad 3000 artykułów z zakresu prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, prawa cywilnego i prawa Unii Europejskiej (Gazeta Prawna, Monitor Prawa Pracy i Ubezpieczeń, Monitor Księgowego, Gazeta Samorządu i Administracji, Serwis Prawno – Pracowniczy, Atest, serwis podatki.pl, Personel od A do Z, Rzeczpospolita).