Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Wdrożenie Pracowniczych Planów Kapitałowych w czasie koronawirusa

W trakcie szkolenia przedstawimy krok po kroku wszystkie czynności, które należy podjąć dla wdrożenia PPK w firmach z drugiej i trzeciej grupy. Wskażemy jaki wpływ na PPK oraz samą procedurę jego implementacji będzie miała pandemia COVID-19 oraz jak wykorzystać obecnie stosowane rozwiązania (np. powoływanie przedstawicieli pracowników) aby uprościć wdrożenie planu kapitałowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Sugerowana procedura wdrożenia PPK:

1. Jak zmieniły się terminy wdrożenia PPK na skutek COVID-19.

2. Nowy harmonogram wdrożenia PPK.

3. Jakie działania możemy podjąć już teraz aby uprościć wdrożenie PPK jesienią.

II. Zasady zapisywania osób do PPK:

1. Przykłady obliczania terminów zapisywania osób do PPK w zależności od rodzaju umowy łączącej pracodawcę z osobą zatrudnioną.

2. Zasady podwyższania, obniżania wpłaty do PPK oraz zasad rezygnacji z tego systemu.

III. Zasady naliczania wpłat do PPK:

1. Wskazanie zasad naliczania i odprowadzania wpłat do PPK.

2. Analiza aspektów podatkowych PPK - wskazanie momentu powstania przychodu po stronie pracownika od wpłaty pracodawcy.

3. Wskazanie zmian jakie należy poczynić w zakresie ochrony danych osobowych w związku z wdrożeniem PPK.

IV. Wybór instytucji prowadzącej PPK:

1. Wskazanie sugerowanych zasad i kryteriów wyboru instytucji finansowej.

2. Analiza wpływu COVID-19 na działania instytucji finansowych.

3. Wykaz dokumentów urzędowych, które muszą zostać przygotowane przez działy kadr i płac wraz z wskazaniem zasad posługiwania się nimi wobec pracowników.

 

Prowadzący: