Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Wdrożenie PPK przez jednostki sektora finansów publicznych

Szkolenie skierowane jest dla jednostek sektora finansów publicznych, w trakcie którego omówione zostaną wszystkie etapy oraz czynności konieczne dla wdrożenia PPK.

Prowadzący położą nacisk na przedstawienie możliwych uproszczeń procesu wdrożeniowego, a także na najczęściej popełniane błędy.

Uczestnicy szkolenia otrzymają dokumenty związane z wdrożeniem PPK:

  • edytowalną, szczegółową checklistę wdrożeniową, opisującą poszczególne kroki konieczne dla wdrożenia PPK w JSFP;
  • edytowalne klauzule informacyjne RODO dla osób zatrudnionych oraz zapisy do rejestru czynności przetwarzania, związane z PPK wraz z instrukcją ich wypełnienia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Wskazanie zasad i terminów przygotowania oraz zbierania oświadczeń od osób zatrudnionych związanych z PPK;
  2. Omówienie aktualizacji dokumentacji RODO w związku z wdrożeniem PPK (rejestr czynności przetwarzania, klauzule informacyjne) a także zasad zbierania numerów telefonów oraz adresów e-mail;
  3. Oszacowanie wartości zamówienia na gruncie nowych przepisów PZP przy wdrożeniu PPK;
  4. Sugerowana treść zapytania ofertowego oraz możliwe kryteria wyboru instytucji finansowej;
  5. Zawarcie umowy o zarządzanie oraz o prowadzenie PPK z instytucją finansową;
  6. Omówienie sugerowanej treści zarządzenia wewnętrznego, które powinno opisywać zasady działania PPK w jednostce sektora finansów publicznych.

Prowadzący: