Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Pracownicze Plany Kapitałowe

Wdrożenie PPK przez firmy zatrudniające poniżej 20 pracowników

Szkolenie skierowane jest dla małych przedsiębiorców oraz mikroprzedsiębiorców, który zainteresowani są wdrożeniem PPK minimalnym nakładem czasu oraz środków. W jego trakcie omówimy wszelkie konieczne kroki dla wdrożenia PPK, ale także pokażemy możliwe ułatwienia, także z uwzględnieniem konieczności wdrożenia PPK przy wykonywaniu pracy zdalnej lub w trakcie ew. lockdownu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Omówienie harmonogramu wdrożenia PPK.
  2. Wskazanie zakresu i treści składanych oświadczeń przez załogę.
  3. Konieczność i sposób powołania tzw. reprezentacji osób zatrudnionych oraz wskazanie kiedy można zrezygnować z tego obowiązku.
  4. Omówienie aktualizacji dokumentacji RODO w związku z wdrożeniem PPK (rejestr czynności przetwarzania, klauzule informacyjne) a także zasad zbierania numerów telefonów oraz adresów e-mail.
  5. Wskazanie zasad postępowania w mikrofirmach, w sytuacji gdy cała załoga złoży rezygnacje z oszczędzania w PPK.
  6. Analiza zasad wyboru instytucji finansowej - w tym rekomendacje naszych ekspertów dot. wyboru instytucji finansowej.
  7. Omówienie sugerowanej treści zarządzenia wewnętrznego, które powinno opisywać zasady działania PPK w małej firmie oraz mikroprzedsiębiorstwie.

Prowadzący: