Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: VAT w ochronie zdrowia

VAT w podmiotach leczniczych w 2021 roku

Szkolenie dedykowane jest pracownikom działów księgowych podmiotów leczniczych, rozliczających podatek VAT. Podczas szkolenia wskazujemy najważniejsze zmiany, które zostały wdrożone w 2020 i 2021 roku również w wyniku pandemii oraz do których należy się przygotować. 

Wypracowanie prawidłowych mechanizmów rozliczeniowych przy zmianach podatkowych wydaje się być także nad wyraz istotne w obecnej sytuacji gospodarczej, mając na względzie nadciągający kryzys finansowy oraz istotne zmiany w zakresie sprawozdawczości podatkowej.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Stosowanie przez podmiot medyczny nowej struktury JPK-v7m w kontekście zamknięcia roku i rozliczenia podatku VAT:

a)  weryfikacja transakcji pod kątem grup towarowo-usługowych za okres październik-grudzień,
b) analiza  sprzedaży fiskalizowanej z punktu widzenia oznaczeń w JPK v7m i zgodności z paragonami i fakturami do paragonów,
c) zasady i procedura nakładania kar 500 zł za błędy popełnione , jakie najczęstsze typy błędów wymagają korekty,
d) Centralny Rejestr Danych Podatkowych i jego zastosowanie przez urzędy skarbowe w zakresie analizy danych wysyłanych przez podmioty medyczne w JPK.

2. Zmiany od dnia 1 stycznia 2021 r. i ich zastosowanie w podmiocie medycznym:

a) Zniesienie obowiązku uzyskania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej:

- warunek rozliczenia korekt in minus przez sprzedawcę w miesiącu wystawienia,
- dokumentacja uprawniająca do rozliczenia wystawionej korekty,
- skutki dla nabywcy towarów lub usług – obowiązek zmniejszenia kwoty podatku naliczonego bez oczekiwania na fakturę korygującą.

b) Zasady rozliczania faktur korygujących.
c) Kursy walut – nowe zasady przeliczania kwot wyrażonych w walutach obcych.
d) WIS – wprowadzenie terminu ważności WIS.
e) Wydłużenie terminu na odliczenie podatku naliczonego.
f) Usługi noclegowe – odliczenie podatku naliczonego przy usługach refakturowanych.
g) Zmiany w obowiązkowej płatności podzielonej:

- wyłączenie obowiązku MPP przy kompensatach innych niż kodeksowe,
- nowe brzmienie załącznika nr 15 (dostosowanie do PKWiU 2015).

3. Kasy fiskalne i zmiany w ich stosowaniu od 2021 roku przez podmiot medyczny:

a) obowiązek stosowania kas on-line , od kiedy , jakie przesunięcia nastąpiły?
b) zasady rejestrowania i wyrejestrowania kas tradycyjnych.
c) obowiązujące zwolnienia z kas rejestrujących w 2020 i 2021 roku.
d) obowiązki podatnika związane ze stosowaniem kas.

Prowadzący: