Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

VAT w 2022 r. Przegląd aktualnych zmian.

Celem szkolenia jest omówienie zagadnień związanych ze zmianami w ustawie o VAT wprowadzonymi i wprowadzanymi w 2022 r.

Wśród zmian wchodzących w życie od stycznia 2022 r. na uwagę zasługują zmiany w zakresie fakturowania dotyczące wszystkich podatników, jak i zmiany polegające na dobrowolnym wprowadzeniu i stosowaniu faktur ustrukturyzowanych (e-faktur). Szkolenie ułatwi podjęcie decyzji o stosowaniu bądź odroczeniu stosowania e-faktur.

Od stycznia i lutego 2022 r. nastąpiły również zmiany w stawkach VAT. Istotny problem z ustalaniem właściwej stawki VAT wiąże się ze stawkami VAT przy dostawie energii elektrycznej, cieplnej i dostawie gazu. Szkolenie ułatwi zrozumienie skomplikowanego zagadnienia, jakim jest stosowanie stawek w okresach przejściowych.

Istotne zmiany od stycznia i lipca 2022 r. nastąpią również w związku z tzw. „polskim ładem”, na podstawie którego wprowadzono grupy VAT czy możliwość opodatkowania usług finansowych.

Wojna w Ukrainie spowodowała istotne problemy podatkowe, również w podatku VAT. Temat ten dotyczy zarówno zmian w podatku, jak i postępowania podatników w odniesieniu do darowizn, czy też kwot otrzymywanych z tytułu zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia Ukraińców.

Ostatnim zagadnieniem będzie omówienie projektowanych zmian w VAT wskazanych w pakiecie zmian SLIM VAT3, których wejście w życie ma uprościć rozliczenia podatkowe.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Zmiany stawek dot. energii elektrycznej, energii cieplnej oraz gazu ziemnego w 2022 r.:

 • jakie stawki obowiązują od stycznia/lutego 2022 r.,
 • okres stosowania stawek obniżonych,
 • jak opodatkować zaliczki otrzymane przed zmianą stawki,
 • jak postępować z fakturami wystawionymi przed zmianą stawki dotyczącymi świadczeń realizowanych po zmianie stawki,
 • czy jest możliwość skorygowania zafakturowanych przed zmianą stawki czynności, które zostaną wykonane po zmianie stawki,
 • graniczny termin do wystawienia faktury korygującej korygującej stawkę VAT,
 • jak ustalić stawkę VAT dla czynności realizowanych na przełomie okresu zmiany stawek,
 • jak stosować stawki podwyższone od lipca 2022 r., po krótkim okresie obniżenia stawek (zaliczki, wystawione faktury, wykonane czynności).

2. Odprzedaż energii elektrycznej i cieplnej oraz gazu ziemnego a zmiana stawek VAT:

 • kiedy jest możliwe refakturowanie (odprzedaż) ww. czynności przy najmie,
 • inne przypadki refakturowania,
 • możliwość stosowania stawek obniżonych dla czynności wykonanych w okresach intertemporalnych,
 • powrót do stawek podwyższonych po ich chwilowym obniżeniu.

3. Faktury ustrukturyzowane i zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r. Zgoda Komisji Europejskiej na obowiązkowe faktury ustrukturyzowane.

 1. E-faktury:
 • definicja faktury ustrukturyzowanej,
 • format faktury ustrukturyzowanej,
 • przesłanie i odbiór faktur ustrukturyzowanych,
 • osoby upoważnione do wystawiania i odbierania faktur w KSeF,
 • sposób wystawiania faktur,
 • nowe akceptacje faktur elektronicznych,
 • data wystawienia i otrzymania faktury ustrukturyzowanej,
 • korygowanie faktur ustrukturyzowanych,
 • jakich dokumentów nie można wystawiać lub przesyłać w KSeF,
 • przechowywanie faktur w KSeF,
 • faktury ustrukturyzowane a nowe terminy korygowania faktur,
 • decyzja UE w sprawie obowiązkowego stosowania faktur ustrukturyzowanych.
 1. Zmiany w fakturowaniu od stycznia 2022 r.:
 • zmiany w duplikatach faktur,
 • zmiana w treści faktur zaliczkowych,
 • istotne zmiany w treści faktur korygujących,
 • dłuższy termin na wystawienie faktur przed transakcją.

4. Inne zmiany obowiązujące w 2022 r.:

 • grupy VAT:
 • warunki tworzenia,
 • zasady funkcjonowania,
 • przedstawiciel grupy VAT,
 • sposoby rozliczania wewnątrz grupy i na zewnątrz,
 • kto może korzystać z ułatwienia,
 • korzyści i zagrożenia.
 • fakultatywne opodatkowanie usług finansowych:
 • rodzaj usług,
 • warunki wyboru,
 • kto może korzystać,
 • konsekwencje wyboru,
 • problemy z ustalaniem obowiązku podatkowego.
 • obowiązkowe kasy fiskalne w myjniach samochodowych od lipca 2022 r.:
 • likwidacja zwolnień z kas fiskalnych dla urządzeń samoobsługowych,
 • jakie kasy można zainstalować w urządzeniach samoobsługowych,
 • możliwość używania kas wirtualnych.
 • terminale płatnicze w 2022 r.:
 • istota obowiązkowych terminali płatniczych i planowane przesunięcie terminów instalacji.

5. Wojna w Ukrainie - konsekwencje w podatku VAT:

 • możliwość stosowania stawki 0% do dostawy towarów na rzecz wybranych podmiotów,
 • czy konieczne jest opodatkowanie przekazywanych towarów?
 • czy podatnikowi przysługuje prawo do odliczenia od nieodpłatnie przekazywanych towarów dla Ukraińców,
 • czy świadczenie w wysokości 40 zł za uchodźcę dziennie jest opodatkowane i jaką stawką należy je opodatkować?
 • jak traktować zaliczki dotyczące niezrealizowanego eksportu do Ukrainy?

6. SLIM VAT3 - zbliżające się zmiany w VAT:

 • zmiany w fakturowaniu,
 • zwiększenie limitu statusu małego podatnika,
 • zmiany w transakcjach transgranicznych dotyczących towarów,
 • możliwość odliczenia VAT wobec braku faktury przy WNT,
 • zmiany w stosowaniu kursów przeliczeniowych,
 • zmiany w obliczaniu VAT strukturą sprzedaży,
 • zmiany w zakresie sankcji VAT,
 • zmiany dotyczące możliwości przechowywania dokumentów z kas rejestrujących wyłącznie w formie elektronicznej (dot. wyłącznie kas online),
 • zmiany w prawie bankowych w zakresie transakcji objętych mechanizmem podzielonej płatności i dysponowania środkami zgromadzonymi na rachunku VAT.

Prowadzący:

Wojciech Zajączkowski

Wojciech Zajączkowski

Absolwent Uniwersytetu Łódzkiego, podyplomowych studiów prawa podatkowego na Uniwersytecie Łódzkim oraz podyplomowych studiów prawa podatkowego Unii Europejskiej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu. Pracownik naukowo-dydaktyczny Katedry Finansów Publicznych Instytutu Finansów Uniwersytetu Łódzkiego. Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Łodzi. W latach 2001-2011 trener Ministra Finansów z zakresu podatku VAT oraz integracji europejskiej. Autor artykułów z zakresu prawa podatkowego. Przeprowadził ponad siedem tysięcy godzin szkoleń i wykładów z zakresu podatków, ze szczególnym uwzględnieniem podatku od towarów i usług. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku VAT.

Zastrzegamy prawo do zmiany osoby prowadzącej szkolenie.