Czas trwania: 10 godzin
Tematyka: Podatek VAT

VAT VADEMECUM – szkolenie 5-dniowe

Zapraszamy na cykl szkoleń z zakresu podatku VAT – kompleksowo i praktycznie. Szkolenie adresowane jest do biur rachunkowych, księgowych, głównych księgowych, dyrektorów finansowych, doradców podatkowych i konsultantów podatkowych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

Dzień I. VAT należny – faktury korygujące – 24.09.2024 (10:00 – 12:00)

Prawidłowe rozliczanie podatku VAT opiera się na systemie licznych korekt, a każda z nich rządzi się innymi prawami: korekty in minus, korekty in plus, korekty transakcji krajowych i międzynarodowych, ulga na złe długi, rabaty od podmiotów trzecich. Zapraszamy na szkolenie systematyzujące te kwestie.

Zasady wystawiania i ujmowania faktur korygujących:

1) likwidacja obowiązku posiadania potwierdzenia otrzymania faktury korygującej in minus,

2) obowiązek uzgodnienia warunków obniżenia podstawy opodatkowania,

3) faktury korygujące in plus - jak po zmianie ujmować takie korekty?

4) co z fakturami korygującymi eksport i WDT?

5) co z korektami dot. WNT?

II. Problematyka rabatów pośrednich.

III. Ulga na złe długi z uwzględnieniem kluczowego wyroku TSUE z 2020 r.:

1) Zasady ustalania, kiedy wierzyciel może dokonać korekty.

2) Ustawowe ograniczenia prawa do korekty przez wierzyciela.

3) Zasady ustalania kiedy dłużnik ma obowiązek dokonania korekty.

4) Obowiązek korekty podatku naliczonego przez dłużnika - sytuacje wyłączające obowiązek korekty, sankcje i kary za brak obowiązkowej korekty.

5) W jakim okresie rozliczeniowym należy dokonać korekty?

6) „Przegapienie terminu” – na bieżąco, czy korekta wsteczna?

7) „Częściowe” regulowanie należności przez dłużnika.

8) Sposób dokonywania korekty w JPK.

Dzień II. VAT w nieruchomościach – zwolnienia przedmiotowe – 03.10.2024 (10:00 – 12:00)

Wątpliwości dotyczące stawki VAT w obrocie nieruchomościami to jedne z najczęstszych wątpliwości polskich podatników. Transakcje dostawy mogą być opodatkowane aż 4 stawkami VAT. Usługi budowlane, remontowe, konserwatorskie, zastępstwo wykonawcze, jako immanentnie związane z nieruchomościami, także bardzo często są przedmiotem interpretacji indywidualnych i sporów sądowoadministracyjnych. Zapraszamy na szkolenie z tej tematyki.

1) grunty niezabudowane,

2) grunty niezabudowane, ale przeznaczone pod zabudowę,

3) brak MPZP,

4) decyzja o warunkach zabudowy,

5) definicja pierwszego zasiedlenia po liftingu,

6) problematyka ulepszeń budynków,

7) ulepszenie budynku, a limit 30% - jak liczymy?

8) drugie, trzecie, a nawet czwarte „pierwsze zasiedlenie”?

9) inwestycje na nieruchomość użytkowaną na własne potrzeby,

10) zwolnienie z VAT dla nieruchomości „nowych”,

11) zwolnienie z VAT dla nieruchomości „ulepszonych”.

12) USŁUGI BUDOWLANE W VAT.

Dzień III. Podatek VAT naliczony oraz dodatkowe zobowiązanie podatkowe – aktualne zagadnienia. – 10.10.2024 (10:00 – 12:00)

Odliczanie VAT jest prawem podatnika, ale stanowi przy tym element konstrukcji prawnej podatku. W jakich terminach, na jakich zasadach można dokonywać tych odliczeń? Kiedy organ podatkowy może odebrać prawo do odliczenia? Jak rozliczyć VAT w korektach rocznych i wieloletnich?

I. Zasady odliczania podatku naliczonego:

1) zasada neutralności podatku i prawo podatnika do zwrotu,

2) jak przeliczać faktury zakupowe?

3) zaliczka a prawo do odliczenia,

4) moment powstania prawa do odliczenia,

5) posiadanie faktury jako jeden z determinantów momentu odliczenia,

6) data wpływu faktury w kontekście nowego JPK,

7) możliwość rozpoznania VAT naliczonego w kolejnych okresach,

8) moment korekty podatku naliczonego w związku z otrzymaniem faktury korygującej,

9) czy trzeba i w jakiej formie dokumentować uzgodnienie ze sprzedawcą?

10) prawo do odliczenia od usług noclegowych,

11) refakturowanie usług noclegowych jako przesłanka prawa do odliczenia.

II. System korekt rocznych w VAT:

1) system korekt rocznych w VAT – o co chodzi?

2) odliczanie częściowe podatku i korekta podatku naliczonego,

3) odliczenia VAT w związku z zakupami inwestycyjnymi,

4) przeznaczenie majątku a zakres odliczenia VAT,

5) korekta VAT przy zbyciu majątku,

6) korekta VAT w związku ze zmianą przeznaczenia majątku,

7) okresowe wykorzystywanie inwestycji, a prawo do odliczenia VAT.

III. Zwroty VAT:

1) zwrot vat jako realizacja zasady neutralności,

2) terminy podstawowe i terminy wydłużone,

3) zwrot na rachunek firmowy, czy na rachunek VAT?

4) wydłużenie terminu zwrotu,

5) zwrot VAT a późniejsze kontrole podatkowe/celno-skarbowe,

6) kwestionowanie przez organy podatkowe części zwrotu a wstrzymanie całości zwrotu – sprzeczność przepisów krajowych z prawem wspólnotowym

7) raportowanie zwrotu VAT na poziomie JPK,

IV. Odmowa prawa do odliczenia:

1) problematyka pustych faktur,

2) czym jest faktura „pusta podmiotowo”, a czym jest faktura „pusta przedmiotowo”?

3) art. 108 ustawy VAT u sprzedawcy, a skutki u nabywcy,

4) jak bronić się przed nierzetelnymi kontrahentami: rola białej listy, rola rejestrów: CEIDG, KRS, czy kontrahent powinien przesyłać UPD wysłanych JPK? metodyka organów podatkowych: co to jest i do czego służy? dotychczasowe doświadczenia: na co powinniśmy zwrócić szczególną uwagę? rola należytej staranności oraz dobrej wiary, MPP i jego znaczenie.

5) argumentacja prawna organów podatkowych przy kontrolach w zakresie pustych faktur lub obrotu karuzelowego,

6) nabycie towarów/usług przed rejestracją jako podatnik VAT czynny,

7) nabycie towarów/usług od podmiotu niezarejestrowanego jako podatnik VAT czynny,

8) nabycie od podmiotu oczekującego na rejestrację,

9) wykreślenie kontrahenta a nasze prawo do odliczenia.

Dzień IV. SAMOCHODY W VAT I wybrane zagadnienia dotyczące VAT: - 17.10.2024 (10:00 – 12:00)

Flota samochodowa jest potrzebna większości firm. Ustawodawca za zgodą Unii Europejskiej ogranicza prawo do odliczenia podatku VAT dotyczącego samochodów osobowych. Podczas szkolenia omówione zostaną zasady prawne oraz praktyka podatkowa pełnego i ograniczonego prawa do odliczeń VAT z tego tytułu. W programie także najczęstsze pytania podatników z lat 2023-2024 formułowane w interpretacjach indywidualnych i orzecznictwie.

I. Szczególne zasady rozliczania VAT dot. pojazdów samochodowych – aktualne interpretacje:

1) prawo do odliczeń 50%/100 % podatku naliczonego,

2) używanie pojazdu na cele mieszane a prawo do odliczenia VAT naliczonego od wydatków eksploatacyjnych pojazdu samochodowego,

3) obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu, zakres informacyjny ewidencji,

4) omówienie przykładowego wzoru ewidencji,

5) rola polityki samochodowej/flotowej,

6) wykorzystanie systemów GPS w zarządzaniu flotą pod kątem pełnego odliczenia VAT,

7) „odpłatne udostępnienie” pojazdów pracownikom – co kwestionują sądy administracyjne i organy podatkowe?

8) rozliczenie wykupu samochodu z leasingu,

9) odprzedaż samochodów używanych wg metody VAT marża (kontrowersje dotyczące sposobu wyliczania marży).

II. Zaniechanie inwestycji a prawo do odliczenia.

1) Nabycie usług związanych z zaniechaną finalnie transakcją – prawo do odliczenia.

2) Kary umowne związane z „lojalnościówką”.

3) Posiłki na wynos a 5% stawka VAT - wracają duchy przeszłości.

4) Karty flotowe a prawo do odliczenia.

5) Wybrane orzeczenia i interpretacje KIS z 2023/2024 r.

Dzień V. Usługi w obrocie międzynarodowym: 22.10.2024 (10:00 – 12:00)

Usługi międzynarodowe w VAT rozliczane są na zupełnie innych zasadach niż obrót towarowy. Jak ustalić miejsce świadczenia, stawkę podatkową, obowiązek podatkowy, kurs waluty – na te i inne pytania odpowie nasz ekspert.

I. „Eksport” usług oraz „import usług” – kiedy rejestracja decyduje o miejscu opodatkowania:

1) zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2B,

2) zasady ustalania opodatkowania w przypadku transakcji B2C,

3) zasady szczególne: usługi budowlane w obrocie międzynarodowym, usługi eventowe i transportowe,

4) usługi niematerialne (doradcze, programisty, badanie rynku, analityka itp.).

II. Obowiązek podatkowy w imporcie oraz w eksporcie usług:

1) zasady ogólne,

2) zaliczki,

3) usługi budowlane, transportowe, eventowe.

III. Podstawa opodatkowania, przeliczanie transakcji w walutach obcych oraz stawki VAT:

a) koszty towarzyszące,

b) transakcje walutowe,

c) korygowanie faktur i podstawy opodatkowania,

d) stawki krajowe a stawki dla „eksportu” i „importu” usług,

e) WIS a stosowanie właściwej stawki w zakresie usług w obrocie międzynarodowym,

f) stawka 0% w transporcie międzynarodowym.

IV. Rejestracja, rozliczanie i raportowanie:

1) obowiązki rejestracyjne związane z międzynarodowym świadczeniem/nabywaniem usług,

2) uwaga na usługi typu marketplace (Amazon, Google, eBay, FB itp.),

3) usługi w obrocie międzynarodowym a informacja podsumowująca,

4) obowiązki związane z fakturowaniem,

5) raportowanie na poziomie JPK: sprzedawca/nabywca.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.