Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: VAT / VAT w branży TSL

VAT – TSL w 2022 r. – jak prawidłowo rozliczyć transakcje w świetle interpretacji organów podatkowych?

VAT w branży transportu, spedycji i logistyki należy do najbardziej skomplikowanych. Wielowymiarowość stawek VAT i problemów co do obowiązków podatkowych sprawia, że nieustannie trzeba śledzić dorobek interpretacyjny polskich organów podatkowych w tej materii.

Zapraszamy na szkolenie, które jest kierowane do biur rachunkowych, pracowników działów księgowych oraz samodzielnych księgowych zajmujących się obsługą podatkową przedsiębiorstw z branży transportu, spedycji i logistyki.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Branża TSL a opodatkowanie VAT w Polsce:

 • transport,
 • spedycja,
 • magazynowanie,
 • przechowywanie,
 • usługi logistyczne,
 • zlecenia pojedyncze i kompleksowe,
 • czynności objęte VAT i nieopodatkowane.

2. Miejsce świadczenia usług:

 • zasady ogóle w branży TSL,
 • szczególne zasady dotyczące transportu towarów,
 • szczególne zasady dotyczące transportu osób,
 • usługi pomocnicze do usług transportowych,
 • import i eksport usług,
 • stałe miejsce prowadzenia działalności gospodarczej: rozszerzenie działalności poza państwo siedziby.

3. Obowiązek podatkowy:

 • kiedy wykazać VAT dla TSL,
 • obowiązek podatkowy w imporcie usług,
 • świadczenia transportowe a usługa ciągła.

4. Podstawa opodatkowania:

 • zasady określania podstawy opodatkowania,
 • refakturowanie, koszty dodatkowe a podstawa opodatkowania

5. VAT naliczony:

 • prawo do odliczenia VAT,
 • karty paliwowe w 2020, 2021 i od 2022 r.,
 • zwrot zagranicznego VAT.

6. Stawka podatku:

 • eksport usług,
 • import usług,
 • transport międzynarodowy,
 • dokumentacja wymagana do zastosowania stawki 0% dla transportu,
 • stawka 0% do części usługi transportowej w kontekście orzecznictwa (I FSK 466/18, I FSK 288/16, TSUE z 29.06.2017 r.).

7. Faktura w branży TSL:

 • terminy,
 • elementy obligatoryjne,
 • krajowy system e-faktur a TSL,
 • samofakturowanie.

8. Q&A.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.

Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.