Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

VAT Ekspert – wszystko, co musisz wiedzieć w 2024 r.

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego pomoże uczestnikom uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym.

Podczas spotkania trener wyjaśni:

 • jak odliczyć podatek VAT w świetle wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej w 2023 r.?
 • jak rozliczać transakcje międzynarodowe po licznych zmianach w VAT? Jak nie popełnić błędu?
 • co zrobić z fakturą zawierającą błędy?

Na szkoleniu zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem analizy najważniejszych wyroków i interpretacji urzędowych dotyczących VAT w 2022 i 2023 roku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Faktury VAT - dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT:
  • błędy dużej i małej wagi w treści faktury,
  • puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie,
  • jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową,
  • faktura w walucie, przeliczenie kursów,
  • faktura korygującą VAT in plus i in minus,
  • faktury elektroniczne - jak wystawiać i przechowywać, data otrzymania,
  • paragon fiskalny a faktura VAT.
 2. Rozliczanie podatku VAT - dylematy i najczęstsze błędy:
  • rozpoznanie obowiązku podatkowego - jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi,
  • obowiązek podatkowy VAT przy refakturowaniu,
  • odwrotne obciążenie - metoda rozliczenia i dokumentowania transakcji,
  • podstawa opodatkowania - co wliczamy do kwoty objętej VAT,
  • korekty VAT - kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania,
  • rabat pośredni - czy można zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT
  • wątpliwości dotyczące płatności w formule split payment,
  • stawki VAT - kontrowersje dotyczące klasyfikacji wyrobów i usług, czy banan jest podobny do jabłka, czy napój z aloesu to sok owocowy,
  • transakcje złożone - jakie czynności wykonuje podatnik, kiedy mamy do czynienia z jednolitą transakcją.
 3. Odliczenie podatku VAT - zakazy, wyjątki, kontrowersje:
  • warunki jakie muszą być spełnione do odliczenia VAT,
  • terminy odliczenia VAT - kiedy na odliczenie jest już za późno,
  • usługi gastronomiczne i cateringowe - kiedy odliczamy VAT,
  • odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych,
  • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT - reguły należytej staranności,
  • biała lista podatników VAT,
  • zagraniczny podatek VAT - ujęcie w polskich księgach i rejestrach.
 4. Transakcje międzynarodowe:
  • jakie czynności kwalifikują się do eksportu, WDT i WNT,
  • kiedy ciągłość transakcji jest przerwana - przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT,
  • dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT i eksportu, nowe regulacje wchodzące w życie od 2022 r.,
  • miejsce opodatkowania czynności objętych VAT - dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych,
  • transakcje łańcuchowe i trójstronne - która dostawa jest ruchoma.
 5. Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości:
  • źródła pozyskiwania informacji przez KAS - JPK, STIR, MDR,
  • kto jest narażony na kontrole podatkowe w pierwszej kolejności,
  • rodzaje kar za nieprawidłowości VAT,
  • jak zachować się podczas kontroli i jakich błędów uniknąć?
 6. Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 r. i w 2023 r.

Prowadzący:

dr Ewelina Skwierczyńska

dr Ewelina Skwierczyńska

Licencjonowany doradca podatkowy; doktor nauk prawnych w dziedzinie prawa w specjalizacji prawo finansowe; założyciel TAX-ES Kancelarii doradztwa podatkowego z Wrocławia.

Ekspert podatkowy posiadający kilkunastoletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach dotyczących podatku od towarów i usług, podatkowych optymalizacji działalności badawczo-rozwojowej, reorganizacji działalności gospodarczych każdej wielkości oraz rozliczeń podatkowych podmiotów prawa publicznego, w tym samorządowego.
Oprócz stałej obsługi Klientów Kancelarii jest autorką kilkudziesięciu publikacji z zakresu prawa podatkowego, w tym publikacji recenzowanych i punktowanych przez Ministerstwo Finansów oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Stale uczestniczy w konferencjach i webinariach na całym świecie podnosząc swoje kwalifikacje zawodowe.

Wykładowca akademicki, prowadząca studia podyplomowe na Uniwersytecie Wrocławskim i Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Trener podatkowy i Partner wielu podmiotów rynku usług doradztwa podatkowego oraz specjalistycznych kancelarii prawnych.