Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: VAT

VAT EKSPERT – wszystko, co musisz wiedzieć w 2023 r.

Szkolenie z zakresu doskonalenia zawodowego pomoże uczestnikom uniknąć ryzyk i zagrożeń w zakresie rozliczania podatku VAT w obrocie krajowym i transgranicznym. Podczas spotkania trener wyjaśni:

 • jak odliczyć podatek VAT w świetle wyjaśnień Krajowej Informacji Skarbowej w 2023 r.?
 • jak rozliczać transakcje międzynarodowe po licznych zmianach w VAT? Jak nie popełni błędu?
 • co zrobić z fakturą zawierającą błędy?

Na szkoleniu zagadnienia zostaną omówione z uwzględnieniem analizy najważniejszych wyroków i interpretacji urzędowych dotyczących VAT w 2022 i 2023 roku.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Faktury VAT - dokumentowanie czynności opodatkowanych VAT:

 • błędy dużej i małej wagi w treści faktury,
 • puste faktury, faktury wystawione przedwcześnie,
 • jak prawidłowo wystawić fakturę zaliczkową,
 • faktura w walucie, przeliczenie kursów,
 • faktura korygującą VAT in plus i in minus,
 • faktury elektroniczne - jak wystawiać i przechowywać, data otrzymania,
 • paragon fiskalny a faktura VAT.

2. Rozliczanie podatku VAT - dylematy i najczęstsze błędy:

 • rozpoznanie obowiązku podatkowego - jak prawidłowo określić datę dokonania dostawy i wykonania usługi,
 • obowiązek podatkowy VAT przy refakturowaniu,
 • odwrotne obciążenie - metoda rozliczenia i dokumentowania transakcji,
 • podstawa opodatkowania - co wliczamy do kwoty objętej VAT,
 • korekty VAT - kiedy dochodzi do przedawnienia zobowiązania,
 • rabat pośredni - czy można zmniejszyć podstawę opodatkowania VAT
 • wątpliwości dotyczące płatności w formule split payment,
 • stawki VAT - kontrowersje dotyczące klasyfikacji wyrobów i usług, czy banan jest podobny do jabłka, czy napój z aloesu to sok owocowy,
 • transakcje złożone - jakie czynności wykonuje podatnik, kiedy mamy do czynienia z jednolitą transakcją.

3. Odliczenie podatku VAT - zakazy, wyjątki, kontrowersje:

 • warunki jakie muszą być spełnione do odliczenia VAT,
 • terminy odliczenia VAT - kiedy na odliczenie jest już za późno,
 • usługi gastronomiczne i cateringowe - kiedy odliczamy VAT,
 • odliczenie VAT od wydatków dotyczących samochodów osobowych,
 • odliczenie VAT z faktury wystawionej przez podmiot wykreślony z rejestru VAT - reguły należytej staranności,
 • biała lista podatników VAT,
 • zagraniczny podatek VAT - ujęcie w polskich księgach i rejestrach.

4. Transakcje międzynarodowe:

 • jakie czynności kwalifikują się do eksportu, WDT i WNT,
 • kiedy ciągłość transakcji jest przerwana - przeładowanie towaru, postój w magazynie, a prawo do 0% stawki VAT,
 • dokumenty potrzebne do uzyskania prawa do zastosowania 0% stawki VAT dla WDT i eksportu, nowe regulacje wchodzące w życie od 2022 r.,
 • miejsce opodatkowania czynności objętych VAT - dostawa z montażem, usługi związane z nieruchomościami, rodzaje usług magazynowania w kontekście wykładni płynącej z regulacji unijnych,
 • transakcje łańcuchowe i trójstronne - która dostawa jest ruchoma.

5. Kontrole rozliczeń podatku VAT, kary za nieprawidłowości:

 • źródła pozyskiwania informacji przez KAS - JPK, STIR, MDR,
 • kto jest narażony na kontrole podatkowe w pierwszej kolejności,
 • rodzaje kar za nieprawidłowości VAT,
 • jak zachować się podczas kontroli i jakich błędów uniknąć?

6. Najnowsze, najciekawsze wyroki i interpretacje podatkowe dotyczące VAT opublikowane w 2022 r. i w 2023 r.

Prowadzący: