Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

VAT dla wkraczających w świat podatków. Omówienie podstawowych zasad rozliczania się z podatku od towarów i usług

Celem szkolenia jest omówienie podstawowych rozwiązań, którymi rządzi się podatek VAT z uwzględnieniem najnowszych przepisów oraz wpływu orzeczeń i interpretacji MF na stosowanie przepisów ustawy o VAT w praktyce.
Szkolenie oparte jest o przydatne przykłady z praktyki znanego doradcy podatkowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Kto musi płacić VAT?
  • Rozpoznawanie działalności gospodarczej na przykładach (najem, sprzedaż działek, JST).
  • Zwolnienie podmiotowe z podatku VAT - zasady i sens korzystania.
  • Organy władzy publicznej i podmioty je obsługujące jako podatnicy VAT.
 2. Jakie działania podlegają opodatkowaniu VAT?
  • Kiedy mamy do czynienia z dostawą towarów.
  • Jak rozpoznać świadczenie usług (krajowe i zagraniczne).
  • WDT i WNT - tajemnicze skróty (praktyczna rzeczywistość transakcji wewnątrzwspólnotowych).
  • Eksport i import towarów - jakie zasady.
  • Stawki podatku i od czego zależą?
  • Czynności zwolnione, a czynności wyłączone z opodatkowania.
 3. Wymagalność VAT przez fiskusa - zasady:
  • Terminy powstania.
  • Szczególne przypadki.
  • Praktyka organów podatkowych i stanowisko sądów.
 4. Podstawa opodatkowania - co wchodzi w skład?
  • Określanie podstawy opodatkowania.
  • Korekta VAT - jakie zasady?
  • Czynności kompleksowe.
  • Refakturowanie.
 5. Jak i kiedy odliczyć VAT?
  • Na jakich zasadach powiązać zakupy ze sprzedażą opodatkowaną?
  • Dokumenty potrzebne do odliczenia.
  • W jakim czasie mogę odliczyć VAT?
  • W jakich sytuacjach nie można odliczyć podatku naliczonego?
  • Co to jest odliczanie częściowe?
 6. Dokumentowanie czynności objętych VAT:
  • Kiedy i jak wystawić faktury?
  • Czy każdy dokument może być fakturą?
  • Co to jest paragon fiskalny i jaki ma wpływ na prawidłowe rozliczenia VAT?
  • Korekty faktur, duplikaty, faktury uproszczone.
  • Deklaracje VAT i JPK - zasady i terminy sporządzania.
  • Informacja podsumowująca VAT-UE.

Prowadzący:

Andrzej Malenta

Andrzej Malenta

Wieloletni pracownik Izby Skarbowej w Warszawie w zakresie podatku VAT, w tym kilka lat na stanowiskach kierowniczych. Odpowiedzialny za wydawanie interpretacji indywidualnych w zakresie VAT przez Dyrektora IS w Warszawie. Wieloletni wykładowca w zakresie zagadnień związanych z podatkiem VAT, autor licznych publikacji.