Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Rozwój osobisty

Uzależnienia – zniewolenie ciała i umysłu

Praktycznie każdy z nas znał lub zna osobę zniewoloną uzależnieniem. Promowane kulturowo wzorce zachęcają i normalizują picie alkoholu. Alkohol jest najstarszą i najbardziej rozpowszechnioną substancją psychoaktywną, dlatego najlepiej przebadany jest proces uzależnienia się właśnie na przykładzie alkoholizmu. Wraz z szybkim rozwojem i postępem pojawiły się inne używki istotnie wpływające na nasze życie - od narkotyków, dopalaczy i leków zaczynając na technologii cyfrowej kończąc. Coraz bardziej rozpowszechnione stają się również uzależnienia behawioralne – pracoholizm, zakupoholizm czy uzależnienie od pornografii. Zatracamy się szukając ulgi i ukojenia. Sami nie wiemy, kiedy przestajemy radzić sobie ze stresem i napięciem emocjonalnym w zdrowy sposób. Niepostrzeżenie tracimy wolną wolę i kontrolę nad własnym życiem.

Oprócz podstawowej wiedzy dotyczącej uzależnień zapoznacie się Państwo również z zagadnieniami dotyczącymi:

 • współuzależnienia,
 • funkcjonowania dzieci w rodzinie dotkniętej problemem alkoholowym,
 • syndromu Dorosłego Dziecka Alkoholika (DDA).

Zwiększenie poziomu wiedzy i uzyskanie kompetencji pozwalających na rzetelne rozpoznanie swojej sytuacji życiowej mogą istotnie przyczynić się do:

 • podjęcia działań i decyzji zmierzających poprawieniu funkcjonowania osobistego i rodzinnego,
 • uniknięcia przykrych konsekwencji rozwinięcia się uzależnienia bądź pozostania w związku z osobą uzależnioną.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Czym jest uzależnienie i jaki jest mechanizm jego powstawania?
 2. Co sprawia, że jednorazowa przyjemność staje się koniecznością i przymusem zażycia/użycia.
 3. Czy istnieje bezpieczny styl picia alkoholu i czy istnieje bezpieczna dawka?
 4. Jak rozpoznać sygnały ostrzegawcze.
 5. Czy i jakie działania można podjąć by uniknąć uzależnienia.
 6. Czy i jak można pomóc osobie uzależnionej?
 7. Czy możemy ochronić nasze dzieci przed uzależnieniem?

Prowadzący:

Marzena Krejpcio-Pawlak

Marzena Krejpcio-Pawlak

Psycholog, doradca zawodowy, logopeda, terapeuta EEG Biofeedback. Od 15 lat wspiera dzieci, młodzież i dorosłych w pokonywaniu trudności, odnajdywaniu swojego potencjału i powracaniu do równowagi. Prowadzi konsultacje i spotkania indywidualne o charakterze terapeutycznym, grupy rozwojowe, warsztaty i zajęcia psychoedukacyjne. Zajmuje się również diagnozą psychologiczno-pedagogiczną i opiniowaniem.

Ukończyła roczne szkolenie w zakresie Terapii Poznawczo-Behawioralnej Dzieci i Młodzieży oraz roczne szkolenie z zakresu Neuropsychologii Klinicznej Dzieci i Młodzieży w Centrum CBT w Warszawie, cykl szkoleniowy z zakresu Terapii Rodzin w Polskim Instytucie Ericksonowskim w Łodzi, cykliczne szkolenie z Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, kursy EEG Biofeedback I i II stopnia w Warszawie, a także liczne szkolenie z zakresu Interwencji Kryzysowej oraz diagnozy psychologicznej dzieci i młodzieży. W swojej pracy nieustannie doskonali umiejętności, wzbogaca wiedzę i rozwija kompetencje. Aktualnie uczestniczy w czteroletnim szkoleniu z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT w Warszawie.