Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Przywództwo i praca z zespołem

Usprawnianie, tworzenie i szukanie rozwiązań metodą Design Thinking

Spotkanie rozpoczniemy od budzenia świadomości. Jak często postępujemy obecnie podczas szukania rozwiązań? Jakie konsekwencje i odpowiedzialności bierzemy na siebie prosząc zespół o znajdowanie rozwiązań do usług i produktów? Czego możemy uniknąć zmieniając metodologię działania? Dowiemy się, czym jest Klientocentryczność. Zastanawiamy się, kim jest odbiorca naszej pracy i docelowy Klient. W końcu poznamy pomysłodawców Design Thinking i niezwykłe rezultaty pracy tą techniką. Najcenniejszą częścią warsztatu będzie okazja do doświadczania. Dzięki możliwości przejścia przez kluczowe etapy, zaangażujemy się w proces i nauczymy się bycia kreatywnym w niewymuszony sposób. Całość w formie wygodnej dla uczestników, ze strefą bezpieczną i nienachalną, o którą zadba trener, który jest jednocześnie i facylitatorem, i moderatorem Design Thinking. Na zakończenie spotkania pojawi się okazja do utrwalenia wiedzy i domknięcia tematów budzących wątpliwości, z miejscem na plan kolejnych kroków w doświadczaniu Design Thinking w codzienności uczestników warsztatu.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Część: Wprowadzenie do Design Thinking:
  • Jakie myślenie chcemy zastąpić?
  • Kim jest nasz Klient?
  • Twórcy metodologii.
  • Założenia i charakterystyka.
  • Przykłady zastosowania i osiągnięte rezultaty.

Tę część spotkania wykorzystamy na budzenie motywacji. Uświadomienie zachowań, które chcemy zastąpić w procesie podejmowania decyzji i szukania rozwiązań. Świadomość, jak uwalniające jest podejście DT w porównaniu do klasycznych metod kładących ciężar na pomysłodawcy. Poznamy też twórców DT, ich założenia metodologii i dowiemy się, jakie usprawnienia powstały z jej udziałem. To czas budzenia świadomości, motywacji i robienia sobie apetytu na dalszą pracę na warsztacie.

 1. Część: Fazy metodologii w praktyce:
  • Empatyzacja w praktyce.
  • Definiowanie wyzwania projektowego w praktyce.
  • Generowanie pomysłów w praktyce.
  • Budowanie prototypów.
  • Testowanie.

Najskuteczniejszą techniką nauki jest doświadczanie. Dlatego wraz z uczestnikami warsztatu będziemy doświadczać empatyzacji, następnie definiowania wyzwania projektowego, generowania pomysłów oraz wybierania tych, które zasługują na szansę ich realizacji. Zastanowimy się, jakie są opcje stworzenia prototypu do naszego pomysłu oraz jego przetestowania. Dowiemy się, co jest kluczowe w każdej z tych faz, które z nich są zamienne w kolejności i kiedy. Poznamy niuanse właściwego wywiadu, analizy danych i pobudzania kreatywności podczas szukania ideacji pomysłów. Wzięcie udziału w procesie zakorzeni w Uczestnikach nowe, zdrowe nawyki działania i pobudzi chęć do eksperymentowania.

 1. Część: Podsumowanie:
  • Quiz wiedzy z metodologii Design Thinking.
  • Sesja Q&A oraz domknięcie zaparkowanych tematów.
  • Określenie działań pozwalających nam poczynienie pierwszych kroków z DT.

Ostatni etap naszego warsztatu będzie okazją do utrwalenia swojej wiedzy w sposób luźny z nutą rywalizacji. To czas na ostatnie pytania, rozwiewanie wątpliwości i niedopowiedzeń. Również czas na zastanowienie się, do czego każdy z nas jest w stanie zacząć używać, nawet jeśli fragmentarycznie Design Thinking, oraz od czego zacząć.

Prowadzący:

Joanna Kominiak

Joanna Kominiak

Wspiera liderów, specjalistów, całe zespoły w rozwoju oraz w podejmowaniu decyzji i w wychodzeniu z impasu. W ostatniej dekadzie brała udział w transformacji organizacji, która ponad dziesięciokrotnie zwiększyła swoją załogę. Wdrażała misję, wizję i wartości, prowadząc warsztaty, dzięki którym koncepcja ta nie tylko zwyczajowo zawisnęła na ścianach, a faktycznie akcentowała zachowania i była drogowskazem w podejmowaniu decyzji. W swojej pracy używa narzędzi z nurtów m.in. design thinking, liberating structures czy problems solving. Na szkoleniach starannie buduje komfortową i angażującą przestrzeń́ dla uczestników. Trafnie diagnozuje potrzeby grupy, skupia się na usprawnieniach tak w relacjach, jak w procesach. Z zamiłowaniem dba o jakość́ materiałów szkoleniowych, zróżnicowane narzędzia i formy pracy. Stawia na doświadczanie w procesie nauki.