Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Urlopy / ZUS

Urlopy związane z rodzicielstwem, a rozliczenia z ZUS w 2022 r. oraz prognozowane zmiany w zasadach udzielania urlopów i wysokości świadczeń

Szkolenie skierowane do pracowników działów kadrowo-płacowych oraz biur rachunkowych i centrów rozliczeniowych prowadzących obsługę płatników składek w zakresie ZUS.

Na szkoleniu zostaną przedstawione zasady dokonywania zgłoszeń oraz deklarowania składek i rozliczenia z ZUS, jak również najistotniejsze kwestie przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłków z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem udzielanych przez pracodawców.

Ponadto zostaną omówione prognozowane zmiany w udzielaniu urlopów macierzyńskiego, rodzicielskiego i ojcowskiego związane z wprowadzeniem dyrektywy unijnej dotyczącej rodzicielstwa.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Urlopy związane z rodzicielstwem - podleganie ubezpieczeniom - zbiegi z innymi tytułami do ubezpieczeń:

 • Urlop macierzyński jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie macierzyńskim.
 • Urlop wychowawczy jako tytuł do ubezpieczeń - zgłoszenie do ubezpieczeń i deklarowanie składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.
 • Zbiegi tytułu do ubezpieczeń - urlop macierzyński i wychowawczy, a inne tytuły do ubezpieczeń (m.in.  umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, doktoranci, pozarolnicza działalność gospodarcza, działalność rolnicza, prawo do emerytury i renty oraz inne przypadki).
 • Podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym.

2. Zasiłek macierzyński za okres urlopów związanych z rodzicielstwem:

 a) Uprawnienia do zasiłku macierzyńskiego:

 • Urlop macierzyński - kiedy przysługuje w krótszym wymiarze.
 • Urlop rodzicielski - na co zwrócić uwagę, by nie doprowadzić do nadpłaty zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu rodzicielskiego.
 • Wydłużenie urlopów, skrócenie okresu urlopu, przerwa w urlopach związanych z rodzicielstwem i wstrzymanie wypłaty zasiłku macierzyńskiego.
 • Rezygnacja z urlopu, dzielenie się urlopami związanymi z rodzicielstwem przez rodziców dziecka, odroczenie urlopu rodzicielskiego, praca w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.
 • Urlop ojcowski.

b) Podstawa wymiaru zasiłku macierzyńskiego - kiedy wymaga przeliczenia, kiedy jest ustalana na nowo, podstawa wymiaru zasiłku po powrocie z wydłużonego urlopu rodzicielskiego.

3. Urlop wychowawczy:

a) Ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz ubezpieczenie zdrowotne osób przebywających na urlopie wychowawczym:

 • Zasady wyliczenia podstawy wymiaru składek.
 • Minimalne wynagrodzenie w podstawie wymiaru składek.
 • Które składniki stanowią podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe?
 • Nieobecność usprawiedliwiona w podstawie wymiaru składek.
 • Zasady uzupełniania wynagrodzenia zmiennego w podstawie wymiaru składek.
 • Jakie składniki wynagrodzenia wliczyć do podstawy wymiaru składek?
 • Składniki zmienne (nagrody, premie, dodatki, umowy cywilnoprawne w podstawie wymiaru składek).
 • Zmiana wymiaru czasu pracy, ustanie prawa do składnika wynagrodzenia, a ustalenie podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
 • Kiedy podstawę ustalić ponownie?

4. Uprawnienia do zasiłków w trakcie urlopów związanych z rodzicielstwem.

5. Deklarowanie składek oraz składanie dokumentów rozliczeniowych w ZUS z tytułu urlopów związanych z rodzicielstwem - RCA, RSA i kody przerwy, kiedy pracownik nie podlega ubezpieczeniom w związku z udzielonym urlopem wychowawczym

6. Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych osób powracających z urlopów związanych z rodzicielstwem - jak stosować zwolnienie z opłacania składek w różnych przypadkach, a kiedy zwolnienie nie przysługuje.

7. Urlop wypoczynkowy i bezpłatny - wpływ na ustalenie uprawnień i podstawę wymiaru świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

8. Planowane zmiany dotyczące udzielania urlopów związanych z rodzicielstwem oraz wysokość wypłacanego zasiłku - czyli co nas czeka w związku z wdrożeniem dyrektywy rodzicielskiej.

Prowadzący:

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Specjalista z zakresu ubezpieczeń społecznych

Wieloletni praktyk z zakresu ustalania uprawnień oraz wypłaty świadczeń z ubezpieczeń społecznych.