Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Urlopy wypoczynkowe w aspekcie kadrowym i płacowym

Celem szkolenia jest zaprezentowanie zasad ustalania uprawnień w zakresie urlopu wypoczynkowego i rozliczania należnych świadczeń.
Uczestnicy poznają, jak ustalić prawidłowo wymiar i udzielić urlopu.
Poznają odpowiedzi na pytania w jakich sytuacjach i w jaki sposób następuje przerwanie urlopu lub zaplanowany urlop nie rozpocznie się.
Uczestnicy dowiedzą się w jaki sposób ustalić wysokość wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wymiar urlopu:
  • Pracownika zatrudnionego w pełnym i niepełnym wymiarze czasu pracy.
  • Ustalanie stażu pracownika dla celów określenia wymiaru urlopu.
  • Ustalanie wymiaru w pierwszym roku zatrudnienia.
 2. Urlop uzupełniający.
 3. Dodatkowy urlop dla pracownika z orzeczeniem o niepełnosprawności.
 4. Urlop pracownika młodocianego.
 5. Proporcjonalny wymiar urlopu:
  • W związku z zatrudnieniem lub rozpoczęciem zatrudnienia w trakcie roku.
  • W związku ze zmianą wymiaru czasu pracy w trakcie roku.
  • W związku z wystąpieniem nieobecności powodujących obniżenie wymiaru urlopu.
 6. Zasady udzielania urlopów wypoczynkowych:
  • Zasady ogólne.
  • Plan urlopów.
  • Przesunięcie terminu urlopu (automatyczne, na wniosek pracownika, na wniosek pracodawcy).
  • Przerwanie urlopu (automatyczne, na wniosek pracodawcy).
  • Urlop na żądanie.
  • Urlop zaległy.
 7. Urlop wypoczynkowy a zakończenie umowy o pracę.
 8. Ustalanie wynagrodzenia za czas urlopu wypoczynkowego:
  • Składniki nieuwzględniane przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  • Zasady uwzględniania zmiennych składników przy naliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy.
  • Ustalanie kwoty wynagrodzenia brutto za urlop wypoczynkowy.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.