Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski – w aspekcie kadrowym i płacowym z uwzględnieniem zmian od 2023 roku

Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania zasiłków macierzyńskich oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Urlop macierzyński:

1. Urlop dla matki dziecka:

a. prawo do urlopu przed porodem,
b. wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka),
c. zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
d. zasady rezygnacji z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.

2. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:

a. w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
b. w związku z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,
c. w związku ze śmiercią matki dziecka,
d. w związku z porzuceniem dziecka przez matkę,
e. w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.

3. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.

II. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - zasady nabywania prawa i wykorzystywania przez rodziców przysposabiających.

III. Urlop rodzicielski:

a. wymiar i zasady udzielania,
b. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.

IV. Urlop ojcowski - zasady udzielania i wymiar.

V. Rozliczanie świadczeń z tytułu macierzyństwa na liście płac:

a. wysokość zasiłku brutto w zależności od rodzaju świadczenia i trybu wnioskowania,
b. zasady wyrównywania zasiłku.

VI. Zasady rozliczania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska


Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.


W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.


Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.