Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo pracy

Urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski – w aspekcie kadrowym i płacowym z uwzględnieniem planowanych zmian od sierpnia 2022 roku

Szkolenie łączy część kadrową związaną z ustalaniem uprawnień i dokumentowaniem prawa do świadczeń z częścią płacową w zakresie rozliczania zasiłków macierzyńskich oraz przygotowywania deklaracji rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Urlop macierzyński:

 1. Urlop dla matki dziecka:
 1. prawo do urlopu przed porodem,
 2. wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka),
 3. zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
 4. zasady rezygnacji z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.
 1. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:
 1. w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
 2. w związku z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,
 3. w związku ze śmiercią matki dziecka,
 4. w związku z porzuceniem dziecka przez matkę,
 5. w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.
 1. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.

II. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - zasady nabywania prawa i wykorzystywania przez rodziców przysposabiających.

III. Urlop rodzicielski:

 1. wymiar i zasady udzielania w przypadku wnioskowania łącznie z macierzyńskim i w przypadku wnioskowania cząstkowego z uwzględnieniem zmian jakie mają obowiązywać od 1 sierpnia 2022 roku,
 2. łączenie pracy z urlopem rodzicielskim z uwzględnieniem zmian jakie mają obowiązywać od 1 sierpnia 2022 roku,
 3. urlop ojcowski - zasady udzielania i wymiar z uwzględnieniem zmian jakie mają obowiązywać od 1 sierpnia 2022 roku.

IV. Rozliczanie świadczeń z tytułu macierzyństwa na liście płac:

 1. wysokość zasiłku brutto w zależności od rodzaju świadczenia i trybu wnioskowania z uwzględnieniem zmian jakie mają obowiązywać od 1 sierpnia 2022 roku,
 2. zasady wyrównywania zasiłku.

V. Zasady rozliczania urlopów macierzyńskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.