Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Urlopy macierzyńskie, rodzicielski i ojcowski – w aspekcie kadrowym i płacowym

Celem szkolenia jest wskazanie zasad nabywania prawa, dokumentowania i rozliczania nieobecności za które przysługuje zasiłek macierzyński.

Uczestnicy zapoznają się ze szczególnymi sytuacjami dzielenia się urlopem macierzyńskim.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Urlop macierzyński:

  1. Urlop dla matki dziecka:
   • prawo do urlopu przed porodem,
   • wymiar urlopu macierzyńskiego (podstawowy, w przypadku urodzenia dziecka w trakcie urlopu wychowawczego, w przypadku urodzenia dziecka martwego lub śmierci dziecka, w przypadku oddania dziecka),
   • zasady przerywania urlopu w związku z hospitalizacją dziecka,
   • zasady rezygnacji z urlopu na rzecz ojca lub innego członka rodziny w związku z chorobą matki.
  2. Urlop macierzyński dla ojca dziecka:
   • w związku z przekazaniem części urlopu przez matkę,
   • w związku z hospitalizacją lub chorobą matki dziecka,
   • w związku ze śmiercią matki dziecka,
   • w związku z porzuceniem dziecka przez matkę,
   • w związku z podjęciem zatrudnienia przez matkę niebędącą ubezpieczoną.
  3. Urlop macierzyński dla najbliższego członka rodziny.
 2. Urlop na warunkach urlopu macierzyńskiego - zasady nabywania prawa i wykorzystywania przez rodziców przysposabiających.

 3. Urlop rodzicielski:

  1. Wymiar i zasady udzielania.
  2. Łączenie pracy z urlopem rodzicielskim.
 4. Urlop ojcowski - zasady udzielania i wymiar.

 5. Rozliczanie świadczeń z tytułu macierzyństwa na liście płac:

  1. Wysokość zasiłku brutto w zależności od rodzaju świadczenia i trybu wnioskowania.
  2. Zasady wyrównywania zasiłku.
 6. Zasady rozliczania urlopów macierzyńskich i rodzicielskich w miesięcznych deklaracjach rozliczeniowych ZUS RSA i ZUS RCA.

Prowadzący:

Agnieszka Łapińska

Agnieszka Łapińska

Praktyk – od ponad 10 lat prowadzi szkolenia i doradza firmom oraz biurom rachunkowym, w zakresie polityki zatrudnienia i wynagradzania. Autorka stacjonarnych i elearningowych kursów i szkoleń z tematyki kadr i płac. Przeprowadziła ponad 3000 godzin szkoleniowych, przeszkoliła ponad 4000 osób.

W swoich szkoleniach pokazuje jak teorię przekuć na praktykę.

Absolwentka Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz podyplomowej Psychologii w Zarządzaniu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.