Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Urlop rodzicielski i zasiłek macierzyński – najnowsze zmiany w 2023 roku

Realizując jedną z Dyrektyw UE, konieczne stało się wprowadzenie przepisów poprawiających równowagę między czasem poświęconym sprawom zawodowym i sprawom rodzinnym.

Ustawodawca z ponad 8-miesięcznym opóźnieniem wprowadza te przepisy, które w pewnym stopniu poprawiają sytuację pracujących rodziców.

Przysługujący dotychczas urlop macierzyński nie ulega wydłużeniu, ale następujący po nim urlop rodzicielski ulega wydłużeniu o 9 tygodni. Jednakże ten dodatkowy czas jest przeznaczony dla drugiego rodzica i wcale nie jest powiedziane, że drugim rodzicem musi być ojciec dziecka. Mamy 41 tygodniowy urlop rodzicielski, ale nie może on być wykorzystany przez jednego rodzica.

Zmianie ulega również wysokość zasiłku macierzyńskiego przysługującego za okres urlopu macierzyńskiego i urlopu rodzicielskiego. Dotychczasową wysokość w „jednolitej” wysokości 80% podstawy wymiaru zastąpi 81,5% podstawy wymiaru. W przypadku zróżnicowanej wysokości zasiłku to pierwsze 6 tygodni urlopu rodzicielskiego zasiłek ulegnie obniżeniu ze 100% do 70%, natomiast od 7 tygodnia ulegnie podwyższeniu z 60% do 70% podstawy wymiaru.

Nowe zasady obowiązują również rodziców w tzw. okresie przejściowym, którzy to rodzice na dzień 2 sierpnia 2022 r. byli uprawnieni do urlopu rodzicielskiego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Wdrożenie Dyrektywy UE i jej wpływ na długość urlopu rodzicielskiego oraz wysokość zasiłku macierzyńskiego:

 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego, z brakiem możliwości przeniesienia prawa na współmałżonka.
 • Wydłużenie okresu urlopu rodzicielskiego ze względu na ciężką chorobę dziecka.
 • Skrócenie okresu na wykorzystanie przysługującego urlopu ojcowskiego.
 • Zmiana wysokości zasiłku macierzyńskiego za okres urlopu macierzyńskiego i rodzicielskiego
 • Stosowanie zmienionych przepisów do ubezpieczonych, którzy w dniu wejścia w życie przepisów przebywali na urlopie macierzyńskim lub rodzicielskim udzielonym według starych zasad.
 • Sytuacja ubezpieczonych, którzy już wykorzystali urlop rodzicielski przed wejściem w życie nowych przepisów, a których dziecko nie ukończyło 6 lat.

2. Nowe zasady liczenia okresu zasiłkowego:

a. Zliczanie okresów nieprzerwanej niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego, bez względu na okoliczności typu wypadek przy pracy czy niezdolność w okresie ciąży
b. Przerwy w niezdolności do pracy:

 • Znaczenie jednostki chorobowej przed i po przerwie.
 • Niezdolność po przerwie z kodem B.
 • Niezdolność przed przerwą i po przerwie z kodem B.
 • Niezdolność przed przerwą lub po przerwie będąca wynikiem wypadku przy pracy.
 • Niezdolność po przerwie a przed przerwą świadczenie rehabilitacyjne.

c. Sytuacje, kiedy okresy niezdolności przed 1 stycznia 2022 r. stanowią cześć obecnego okresu zasiłkowego
d. Wpływ innego rodzaju zasiłku w czasie przerwy w niezdolności do pracy
e. Ograniczenie okresu zasiłkowego po ustaniu tytułu do ubezpieczeń

3. Zasady ustalania podstawy wymiaru zasiłków:

a. Zmieniona częstotliwość ponownego ustalania podstawy wymiaru w zależności od długości przerwy między zasiłkami.
b. Generalna zasada ustalania podstawy wymiaru z 12 miesięcy sprzed zachorowania.
c. Sposób postepowania przy krótszym okresie podlegania ubezpieczeniu chorobowemu.
d. Zasady uzupełniania miesięcy, w których była usprawiedliwiona nieobecność w pracy i odrzucania miesięcy z podstawy wymiaru.
e. Składniki wynagrodzenia, które nie stanowią podstawy wymiaru zasiłku.
f. Sposób przyjmowania do podstawy wymiaru składników wynagrodzenia przysługujących za okresy kwartalne i roczne.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski


Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.


Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.


Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.


Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.


Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.