Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Kadry / Prawo Pracy

Umowy o pracę oraz nowe obowiązki informacyjne, wypowiadanie umów, dodatkowe dni wolne, a także ich wpływ na wysokość wynagrodzenia po zmianach od 26.04.2023 r.

Dnia 26 kwietnia 2023 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 9 marca 2023 r. o zmianie ustawy Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw, które mają na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1152 z dnia 20 czerwca 2019 r. w sprawie przejrzystych i przewidywalnych warunków pracy w Unii Europejskiej.

Nowelizacja przepisów wprowadza zmiany dotyczące umów na okres próbny, nakłada na pracodawców dodatkowe obowiązki informacyjne, przyznaje pracownikom nowe uprawnienia.

Na szkoleniu zostaną omówione wątpliwości i problemy związane z wejściem w życie tych regulacji, w tym zasady, jakie należy stosować, przygotowując dla pracownika rozszerzoną informację, a także reguły wynagradzania pracownika korzystającego z dodatkowych dni wolnych.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Umowy o pracę od 26.04.2023 r.:

 • umowa o pracę na okres próbny po zmianach,
 • umowy na czas określony po zmianach, przyczyna uzasadniająca wypowiedzenie umowy o pracę, zawiadomienie na piśmie reprezentującej pracownika zakładowej organizacji związkowej, podając przyczynę uzasadniającą rozwiązanie umowy, uchylenie przepisów zgodnie z którymi pracownikowi przysługuje wyłącznie odszkodowanie,
 • przyczyna wypowiedzenia - po stronie pracodawcy, pracownika, jak powinna być ustalona, jak udowodnić przyczynę wypowiedzenia, jaka przyczyna nie może uzasadniać wypowiedzenia lub rozwiązania stosunku pracy,
 • przyczyny, które nie mogą uzasadniać wypowiedzenie umowy o pracę.

2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:

 • rozszerzona treść umowy o pracę,
 • rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia,
 • informowanie o warunkach pracy i płacy,
 • informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu,
 • informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę,
 • dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym.

3. Informacja dodatkowa na praktycznych przykładach - zasady, jakie należy stosować sporządzając informację dla pracownika - instrukcja, co należy wpisać, a czego unikać, co oznacza fakt, iż można powołać się na przepisy.

4. Wnioski składane przez pracownika:

 • wniosek o zmianę warunków zatrudnienia,
 • wniosek o zastosowanie elastycznej organizacji czasu pracy,
 • zwolnienie od pracy z powodu działania siły wyższej - rozliczenie wynagrodzenia pracownika korzystającego dni wolnych,
 • urlop opiekuńczy,
 • dwa dni opieki.

5. Wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracownik korzysta z dni wolnych.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska


Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.  


Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).