Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Umowy o pracę, nowe obowiązki informacyjne, odprawy przysługujące pracownikowi w związku z ustaniem stosunku pracy

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zawieranie i rozwiązywanie umów o pracę:

  1. Umowa na okres próbny:
   • okres na jaki może zostać zawarta umowa,
   • prawo do wydłużenia umowy, gdy wystąpią nieobecności - liczenie terminów,
   • przedłużenie umowy do dnia porodu.
  2. Umowa na czas określony:
   • limitowanie umów na czas określony,
   • umowa na zastępstwo, prace sezonowe i dorywcze, na okres kadencji, obiektywne przyczyny po stronie pracodawcy,
   • przekształcenie umowy w umowę na czas nieokreślony - obowiązki pracodawcy,
   • uprawnienia pracowników zatrudnianych na czas określony.
  3. Rozwiązywanie terminowych umów o pracę:
   • rozwiązanie umowy z upływem terminu, wypowiedzenie umowy, rozwiązanie za porozumieniem stron,
   • konsultacja ze związkami zawodowymi, okres wypowiedzenia, przyczyna wypowiedzenia, przyczyny, które nie mogą uzasadniać wypowiedzenia umowy o pracę,
   • przedłużenie umowy na okres próbny a okres wypowiedzenia,
   • skrócenie okresu wypowiedzenia,
   • wydłużenie okresu wypowiedzenia.
  4. Rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia przez pracodawcę - wybrane przypadki.
  5. Ochrona pracowników przed zwolnieniem - wybrane zagadnienia
 2. Nowe obowiązki informacyjne pracodawcy:

  1. Rozszerzona treść umowy o pracę.
  2. Rozszerzona informacja o warunkach zatrudnienia.
  3. Informowanie o wolnych stanowiskach pracy i procedurach awansu.
  4. Informowanie o szkoleniach organizowanych przez pracodawcę.
  5. Dodatkowe informacje przekazywane pracownikom delegowanym.
 3. Świadectwo pracy - problemy i wątpliwości.

 4. Wnioski składane przez pracownika korzystającego z uprawnień wynikających z przepisów prawa a obowiązki pracodawcy – problemy i wątpliwości.

 5. Odprawy, odszkodowania wypłacane z tytułu wygaśnięcia lub rozwiązania stosunku pracy – rozliczenie.

Prowadzący:

Barbara Tomaszewska

Barbara Tomaszewska

Doradca podatkowy, specjalizuje się w zagadnieniach prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, naliczania wynagrodzeń. Absolwentka studiów podyplomowych z zakresu Podatków w Szkole Głównej Handlowej, Prawa pracy i ubezpieczeń społecznych w Zachodniopomorskiej Szkole Biznesu, Doradztwa podatkowego na Uniwersytecie Szczecińskiem. Doświadczenie zawodowe zdobywała w Departamencie Kadr i Płac dużej korporacji ubezpieczeniowej. Obecnie od 2007 r. prowadzi firmę zajmującą się doradztwem i szkoleniami z dziedziny prawa pracy, podatków i ubezpieczeń. W ramach świadczonych usług udziela porad, przygotowuje opinie, sporządza wymaganą dokumentację z zakresu spraw kadrowych, spraw związanych z naliczaniem wynagrodzeń i ich administracją. Prowadzi szkolenia, wykłady, warsztaty praktyczne i kursy z prawa pracy, ubezpieczeń społecznych, zarządzania wynagrodzeniami, naliczania wynagrodzeń i związanego z tym prawa podatkowego. Od wielu lat współpracuje z Wydawnictwem Wolters Kluwer, w zakresie pisania komentarzy, opinii, artykułów i odpowiedzi na pytania z zakresu prawa pracy, wynagrodzeń, ubezpieczeń społecznych i zagadnień związanych z podatkiem dochodowym.

Autor komentarza do Ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, publikacji książkowej Wynagrodzenia za pracę i inne świadczenia płacowe ze stosunku pracy (cz. I i II).