Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Polski Ład / Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne – rozliczanie na listach płac z uwzględnieniem Polskiego Ładu, ustawy z 24.02.2022 roku i projektu ustawy z 24.03.2022 roku

W ramach szkolenia w sposób praktyczny zostaną omówione zasady, związane z naliczaniem na listach płac, świadczeń dla osób świadczących usługi w ramach umów zlecenia, umów o dzieło i kontaktów managerskich.

Uczestnik dowie się na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczeniach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia:

 1. Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
 2. Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku wypłaty za jeden i kilka okresów w miesiącu.
 3. Zasady ustalania wysokości składek finansowanych przez Zleceniodawcę (E, R, W, FP i FS, FGŚP, FEP).

II. Zryczałtowany podatek od przychodów.

III. Zaliczka na podatek dochodowy:

 1. Zwolnienia podmiotowe - zasady stosowania z uwzględnieniem zmian planowanych od lipca.
 2. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
 3. Możliwość zastosowania i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
 4. Sytuacje, gdy koszty uzyskania przychodu zamiast 20% czy 50% redukowane są do 0%.
 5. Wniosek o zwolnienie z poboru zaliczki - zasady stosowania
 6. Ograniczenie poboru zaliczki wg. ustawy z 24.02.2022 roku.
 7. Zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy - zmiany planowane od lipca 2022 r.

IV. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia - ograniczenie poboru.

V. Wpłaty na PPK po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy:

 1. Możliwość zastosowania obniżonej wpłaty podstawowej.
 2. Rozliczanie wpłat w aspekcie poboru zaliczki na podatek dochodowy.

VI. Przykłady rozliczania umów zlecenia, umów i dzieło i kontaktów managerskich.

Prowadzący: