Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne

Umowy cywilnoprawne i kontrakty managerskie – rozliczanie na listach płac z uwzględnieniem zmian od stycznia 2023 r.

W ramach szkolenia w sposób praktyczny zostaną omówione zasady, związane z naliczaniem na listach płac, świadczeń dla osób świadczących usługi w ramach umów zlecenia, umów o dzieło i kontaktów managerskich.

Uczestnik dowie się, na co zwrócić szczególną uwagę przy rozliczeniach.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Ustalanie wysokości składek na ubezpieczenia społeczne z tytułu umów zlecenia i kontraktów managerskich:

a. Limit podstawy składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe.
b. Limit podstawy składki na ubezpieczenie chorobowe, w przypadku wypłaty za jeden i kilka okresów w miesiącu.
c. Zasady ustalania wysokości składek finansowanych przez Zleceniodawcę (E, R, W, FP i FS, FGŚP, FEP).

II. Zryczałtowany podatek od przychodów.

III. Zaliczka na podatek dochodowy:


a. Zwolnienia podmiotowe - zasady stosowania z uwzględnieniem zmian od lipca 2022 roku.
b. Ustalanie kosztów uzyskania przychodu.
c. Możliwość zastosowania i limit autorskich kosztów uzyskania przychodu.
d. Sytuacje, gdy koszty uzyskania przychodu zamiast 20% czy 50% redukowane są do 0%.
e. Wniosek o zwolnienie z poboru zaliczki - zasady stosowania w 2022 i od 2023 roku.
f. Zasady stosowania kwoty zmniejszającej zaliczkę na podatek dochodowy - zmiany od stycznia 2023 roku.

IV. Ustalanie wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne z tytułu umowy zlecenia - ograniczenie poboru.

V. Wpłaty na PPK po stronie zleceniodawcy i zleceniobiorcy:

a. Możliwość zastosowania obniżonej wpłaty podstawowej.
b. Rozliczanie wpłat w aspekcie poboru zaliczki na podatek dochodowy.

VI. Przykłady rozliczania umów zlecenia, umów o dzieło i kontaktów managerskich od lipca 2022 roku i stycznia 2023 roku.

Prowadzący: