Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Umowy cywilnoprawne

Umowa o pracę oraz umowy cywilnoprawne jako tytułu do ubezpieczeń społecznych z uwzględnieniem rodzajów tych umów i podmiotów, z którymi umowy cywilnoprawne zostały zawarte lub dla kogo są realizowane

Szkolenia dla pracowników kadrowo-płacowych wszystkich podmiotów i dla biur rachunkowych.

Definicja pracownika do celów ubezpieczeń społecznych jest odmienna od tej wynikającej z Kodeksu pracy. W wielu sytuacjach nieprawidłowości w tym zakresie powodują duże skutki finansowe. Zmienione zasady rozpatrywania tzw. zbiegów, gdy jednym z tytułów jest umowa cywilnoprawna, powodują nadal trudności. Wśród umów cywilnoprawnych jest umowa o dzieło, w stosunku do której zapominamy, że o rodzaju umowy świadczy jej treść a nie sam tytuł. Ustalając podstawę wymiaru składek za pracownika należy pamiętać o składnikach wynagrodzeń, które nie stanowią tej podstawy. Większość tych składników ma również zastosowanie do zleceniobiorców.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Rodzaje umów cywilnoprawnych i cechy charakterystyczne poszczególnych rodzajów umów.

2. Umowa o pracę oraz cechy tej umowy - różnice w rozumieniu prawa pracy i prawa ubezpieczeń społecznych.

3. Sfera zainteresowania ZUS stwierdzonymi cechami charakterystycznymi dla innego rodzaju umowy - umowa zlecenie z cechami stosunku pracy czy umowa o dzieło z cechami umowy zlecenia.

4. Umowy cywilnoprawne zawarte z własnym pracodawcą lub realizowane na jego rzecz.

5. Podstawa wymiaru składek pracownika wraz z wyłączeniami wymienionymi w tzw. rozporządzeniu składkowym. Możliwość zastosowania większości wyłączeń do zleceniobiorców.

6. Rozstrzyganie obowiązku ubezpieczeń w sytuacji tzw. zbiegów, gdy jednym z tytułów jest umowa o pracę lub umowa cywilnoprawna.

7. Sposób ustalania podstawy wymiaru składek w przypadku umów cywilnoprawnych zawartych z własnym pracodawcą lub realizowanych na jego rzecz - kluczowe pytanie: kto jest płatnikiem składek?

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.
Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.
Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.
Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.