Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Praca z zespołem i zarządzanie projektami

Umiejętne delegowanie zadań i odpowiedzialności

Czy manager może zarządzać ludźmi bez umiejętności delegowania? Odpowiedź jest oczywista - nie ma takiej możliwości. Mimo tego, że czasem trudno jest „oddać” niektóre zadania pracownikom, to warto i trzeba to robić i to umiejętnie. Dzięki temu pojawia się lepsza organizacja pracy w zespole, zwiększa się samodzielność pracowników, wzrasta ich sprawność działania i motywacja do dalszego rozwoju.

Jednak nie wszystkim pracownikom można delegować takie same zadania i nie w taki sam sposób. Również nie wszystko można delegować do wykonania w zespole.

Na szkoleniu dowiesz się, jak skutecznie delegować oraz jak monitorować realizację zadań.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Kiedy i co warto delegować.
  2. Jak ocenić zadania do delegowania.
  3. Metody delegowania dopasowane do pracowników.
  4. Czego nie należy delegować.
  5. Etapy i ścieżka delegowania.
  6. Metody monitorowania i rozliczania zadań.
  7. Jakich błędów należy unikać w delegowaniu.

Prowadzący:

Beata Tarnowska-Kupny

Beata Tarnowska-Kupny


Szkoleniowiec specjalizujący się w budowaniu kompetencji lidera, w przywództwie. Posiada praktyczną wiedzę tworzenia sprawnie działających, stabilnych i dobrze zmotywowanych zespołów. Jako mentor, certyfikowany coach PCC ICF oraz trener biznesu prowadzi programy rozwojowe dla managerów, w których łączy cenne, praktyczne doświadczenie w biznesie ze skuteczną metodyką budowania umiejętności i przekazywania wiedzy. Praca z ludźmi oraz towarzyszenie im w rozwoju sprawia jej ogromną satysfakcję i nadaje sens jej działaniu.