Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Prawo Pracy

Ubezpieczenia społeczne – przegląd zmian przepisów prawa począwszy od 18 września 2021 r. a kończąc na 1 stycznia 2023 r.

Rok 2021 zapoczątkował dużą liczbę zmian w przepisach o ubezpieczeniach społecznych, które to zmiany były „podtrzymywane” w pakiecie ustaw zwanych Polskim Ładem i w kolejnych nowelizacjach (ostatnia zmiana z 27 października 2022 r.) Z jednej strony liczba tych zmian, a z drugiej, że zmiany dotyczą ważnych i rozległych zagadnień, powoduje konieczność wielokrotnego zapoznawania się z tymi zmianami. Na szkoleniu wszystkie zmiany zostaną przedstawione w sposób usystematyzowany, wyczerpująco wyjaśnione wraz z przykładami do najważniejszych zmian takich jak: możliwość uniknięcia zapłaty odsetek za zwłokę, czasowe ograniczenie składania korekt dokumentów, możliwość uzyskania prawa do zasiłków nawet w przypadku dłużników, odmienny sposób zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego czy konieczność częstszego ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Zmiany w nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązującej od 18 września 2021 i 1 stycznia 2022 r.:
  • naliczania odsetek za zwłokę,
  • sytuacje zwalniające z obowiązku naliczania odsetek za zwłokę,
  • zmiana zasad informowania o nadpłacie składek i dokonywania zwrotu nadpłaconych składek,
  • ograniczenia składania dokumentów korygujących i wpływ tego na konto ubezpieczonego i na konto płatnika,
  • nowe uprawnia ZUS-u w zakresie kontroli płatników składek.
 2. Zmiany przepisów ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych obowiązujące w 2023 r.:
  • profil PUE ZUS,
  • doręczenie pism i decyzji drogą elektroniczną,
  • układ ratalny - jesteś dłużnikiem czy nim nie jesteś.
 3. Zmiany w ustawie o świadczeniach z tytułu choroby i macierzyństwa:
  • zmiana zasad zliczania okresów niezdolności do pracy do jednego okresu zasiłkowego,
  • zmiana długości okresu zasiłkowego dla osób po wygaśnięciu tytułu do ubezpieczeń,
  • zmiana wysokości zasiłku chorobowego za okres pobytu w szpitalu,
  • zmiana zasad ponownego ustalania podstawy wymiaru zasiłków.

Prowadzący:

Dariusz Suchorowski

Dariusz Suchorowski

Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku polityka społeczna oraz Uniwersytetu Jagiellońskiego na kierunku prawo pracy i ubezpieczeń społecznych.

Od początku pracy zawodowej związany z ubezpieczeniami społecznymi, realizując zadania kolejno jako inspektor i inspektor kontroli ZUS. Następnie zarządzał i nadzorował kontrolę płatników składek na obszarze województwa świętokrzyskiego.

Wiedza i doświadczenie nabyte podczas 20 letniej pracy na dotychczasowych stanowiskach, pozwoliło objąć na kolejne 15 lat funkcję zastępcy dyrektora ds. dochodów Oddziału ZUS w Kielcach.
Był również wykładowcą na studiach podyplomowych w Wyższej Szkole Handlowej w Kielcach oraz kursach organizowanych przez Szkołę Zarządzania w Kielcach.

Ponadto zapraszany, celem przedstawienia w przestępny i zrozumiały sposób, zmian przepisów na konferencje, kursy, spotkania organizowane przez podmioty zrzeszające przedsiębiorców np.: Business Centre Club Loża Świętokrzyska, Cech Rzemiosł Różnych i Przedsiębiorców w Kielcach, Cech Rzemiosł w Opatowie, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych Lewiatan, Targi Kielce, Biznes Center Club Loża Świętokrzyska, Świętokrzyski Oddział Krajowej Izby Doradców Podatkowych.