Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT

Ty pytasz – my odpowiadamy! Rozliczanie wynagrodzeń po 1 stycznia 2023 r.

Zapraszamy Państwa na „praktyczne” szkolenie, w trakcie którego przedstawimy i omówimy pytania i problematyczne zagadnienia jakie towarzyszą Państwu w codziennej pracy. Jeśli spotkałeś się z trudnym lub ciekawym przypadkiem i nie jesteś pewien jak postąpić, napisz do nas na adres pytania@expert4you.pl oraz weź udział w szkoleniu.

Rok 2023 to dla płatnika kolejne zmiany w sposobie rozliczania wypłat dla pracowników i zleceniobiorców. Tym razem zmienią się zasady składania wniosków i oświadczeń przez podatników podatku PIT.
 
A czy Ty przygotowałe(a)ś się już do zmian, jakie będą obowiązywały w nowym roku? Czy wiesz, jak prawidłowo postąpić, czy może masz wątpliwości i potrzebujesz dodatkowych wskazówek?
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy, w tym miedzy innymi:

1. Nowy PIT 2 - jakie oświadczenia i wnioski pracownik składa z wykorzystaniem formularza w wersji (9)?
2. Wypłata wynagrodzenia po rozwiązaniu umowy o pracę, w tym np. jakie oświadczenia pracownika zachowują ważność po rozwiązaniu umowy o pracę?  
3. Koszty pracownicze - czy rezygnacja z KUP ma sens? Kiedy potrącać podwyższone koszty według najnowszych interpretacji organów podatkowych? Czy zwolnienie lekarskie uprawnia do potrącania kosztów? Jakie KUP po rozwiązaniu umowy o pracę?
4. Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na PIT - praktyczne przykłady. Jakie KUP przy wyliczeniu hipotetycznego podatku? Co z kwotą zmniejszającą i wypłatami zwolnionymi od składek ZUS?
5. Zwrot nienależnego wynagrodzenia a podatek, czyli jak prawidłowo rozliczyć zwrot nienależnie wypłaconych świadczeń?
6. Wypłaty dla pracownika przechodzącego na emeryturę a ulga dla seniora - jak prawidłowo wypełnić PIT-11 dla seniora? Jak senior rozliczy ulgę w swoim zeznaniu PIT? 
7. Korzystanie z samochodu a przychód pracownika - czy zawsze należy ustalić przychód? Jak postąpić, gdy pracownik sam opłaca koszty paliwa?
8. Zasiłek macierzyński a zwolnienie z PIT - jak prawidłowo sporządzić PIT-11, żeby pracownik odzyskał podatek od zasiłku?
9. Nieodpłatne świadczenia - obowiązek doliczania do przychodu w PIT - jakich świadczeń nie trzeba uwzględniać w przychodzie pracownika?

II. Umowy cywilnoprawne:

1. Obciążenia podatkowo-składkowe członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania. Jaką stawkę podatku należy potrącić? Czy członek zarządu może zrezygnować z KUP?
2. Zapłata za byłego zleceniobiorcę zaległych składek ZUS - obowiązki zleceniodawcy,  Czy należy sporządzać korektę PIT?
3. Rozliczanie dochodów osób zagranicznych (forma certyfikatu rezydencji). Jakie są zasady opodatkowania umowy zlecenia z nierezydentem?
4. Kiedy zleceniodawca potrąci kwotę zmniejszająca podatek?

III. Inne zagadnienia:

1. Składka powyżej 6.000 zł - kogo obejmuje to wyłączenie?
2. Kto może złożyć wniosek o niepobieranie zaliczki na PIT? Co się zmieni po 1 stycznia 2023 r. 
3. Wynagrodzenie płatnika podatku PIT - zmiany po 1 lipca. Czy można „jednorazowo” rozliczyć należne płatnikowi wynagrodzenie?

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk


Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.


Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.