Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: PIT / Polski Ład

Ty pytasz – my odpowiadamy! Podatek PIT po 1 lipca 2022 r.

Zapraszamy Państwa na „praktyczne” szkolenie, w trakcie którego przedstawimy i omówimy pytania i problematyczne zagadnienia jakie towarzyszą Państwu w codziennej pracy. Jeśli spotkałeś się z trudnym lub ciekawym przypadkiem i nie jesteś pewien jak postąpić, napisz do nas na adres pytania@expert4you.pl oraz weź udział w szkoleniu.

Ustawą z dnia 9 czerwca 2022 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw, po raz kolejny w tym roku zmienione zostały zasady obliczania podatku PIT.

Nowelizacja obowiązująca od dnia 1 lipca 2022 r. w założeniu ma naprawiać błędy Polskiego Ładu, jak bowiem uzasadniają jej twórcy - głównym celem wprowadzonych rozwiązań, jest „ulepszenie i uproszczenie systemu podatkowego”.

Praktyka wskazuje jednak, że tak częste zmiany przepisów zamiast ułatwiać, wprowadzają kolejne rozterki i wątpliwości u osób odpowiedzialnych za pobór podatku PIT.

A jak Ty radzisz sobie z nowym systemem podatkowym? Czy wiesz jak prawidłowo postąpić, czy może masz wątpliwości i potrzebujesz dodatkowych wskazówek?

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rozliczanie przychodów ze stosunku pracy, w tym między innymi:

1. Likwidacja obowiązku mechanizmu przedłużania poboru zaliczek a konsekwencje w PIT.
2. Kwota zmniejszająca podatek - zasady potrącania w roku 2022 r. zmiany na rok 2023.
3. Kaszty pracownicze (rezygnacja z KUP, podwyższone koszty, KUP a zwolnienie lekarskie, jakie KUP po rozwiązaniu umowy o pracę?).
4. Składka zdrowotna obniżona do wysokości zaliczki na PIT - praktyczne przykłady.
5. Zwrot nienależnego wynagrodzenia a podatek.
6. Wypłaty dla pracownika przechodzącego na emeryturę, a ulga dla seniora.
7. Korzystanie z samochodu a przychód pracownika.
8. Dofinansowanie wypoczynku dla pracownika i jego dziecka a przychód w PIT
9. Zasiłek macierzyński a zwolnienie z PIT.
10. Nieodpłatne świadczenia - obowiązek doliczania do przychodu w PIT.

II. Umowy cywilno-prawne:

1. Obciążenia podatkowo-składkowe członka zarządu pełniącego funkcję na podstawie powołania.
2. Zapłata za byłego zleceniobiorcę zaległych składek ZUS - obowiązki zleceniodawcy.
3. Rozliczanie dochodów osób zagranicznych (forma certyfikatu rezydencji).
4. Umowa zlecenie po 1 lipca 2022 r.

III. Inne zagadnienia:

1. Składka powyżej 6.000 zł - kogo obejmuje to wyłączenie?
2. Wynagrodzenie płatnika podatku PIT - zmiany po 1 lipca.
3. Zmiana formy opodatkowania przez przedsiębiorców.

Prowadzący:

Katarzyna Furmańczyk

Katarzyna Furmańczyk

Licencjonowany doradca podatkowy, posiada wieloletnie doświadczenie w stosowaniu polskiego i międzynarodowego prawa podatkowego. Specjalizuje się w zagadnieniach z zakresu podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych. Doświadczenie zawodowe zdobywała w trakcie zatrudnienia w organach podatkowych, gdzie kierowała pracą osób zajmujących się zagadnieniami z zakresu postępowań podatkowych czy kontroli podatkowej.

Doświadczony wykładowca, przeprowadziła setki szkoleń dla, pracowników działów kadr i płac, biur rachunkowych, przedsiębiorców a także dla pracowników organów podatkowych, absolwentka UŁ, w tym studiów podyplomowych prawa podatkowego, prawa Unii Europejskiej oraz rachunkowości.