Strefa merytoryczna
Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Czas pracy

Tworzenie rozkładów czasu pracy z uwzględnieniem planowanych zmian w zakresie czasu pracy (elastyczne rozkłady czasu pracy)

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Podstawowe pojęcia:

 • czas pracy,
 • normy czasu pracy dobowa, przeciętnie tygodniowa,
 • zasada przeciętnie pięciodniowego tygodnia pracy,
 • normy czasu pracy pracowników niepełnosprawnych,
 • okres rozliczeniowy czasu pracy,
 • pojęcie doby pracowniczej, konsekwencje praktyczne obowiązywania definicji doby pracowniczej,
 • odpoczynek dobowy,
 • odpoczynek tygodniowy,
 • systemy czasu pracy - podstawowy, równoważny.

2. Tworzenie regulacji dotyczących rozkładów czasu pracy:

 • pojęcie rozkładu czasu pracy,
 • rozkład stały, rozkłady regulaminowe,
 • regulamin pracy, obwieszczenie pracodawcy czy umowa o pracę
 • zapisy dotyczące rozkładów czasu pracy w regulaminie lub obwieszczeniu - przykłady, konsekwencje zastosowania poszczególnych rozwiązań,
 • zmienne i ruchome rozkłady czasu pracy - możliwość wprowadzenia, konsekwencje stosowania,
 • wnioski o indywidualne rozkłady czasu pracy

3. Harmonogramy (Grafiki) pracy:

 • obowiązek tworzenia,
 • sytuacje, w których nie tworzymy harmonogramów,
 • dopuszczalność zmian harmonogramu w tracie okresu nim objętego.

4.  Zasady tworzenia harmonogramów:

 • zgodność harmonogramu z regulacjami wewnętrznymi,
 • wymiar czasu pracy w okresie rozliczeniowym a czas pracy zaplanowany w okresie harmonogramowym,
 • godziny rozpoczynania i kończenia pracy,
 • odpoczynki dobowe,
 • prawidłowe wyznaczenie odpoczynków tygodniowych,
 • ilość dni wolnych od pracy,
 • pojęcie dnia wolnego od pracy,
 • planowanie pracy w niedziele i święta,
 • powtarzające się błędy w harmonogramach.

5. Planowane zmiany Kodeksu pracy - elastyczne rozkłady czasu pracy wprowadzane na wniosek pracownika opiekującego się dzieckiem.

Prowadzący: