Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Transakcje z pracownikami oraz nieodpłatne świadczenia – rozliczenie VAT

W toku działalności gospodarczej podatnicy dokonują sprzedaży na rzecz swoich pracowników. Ustawa o podatku od towarów i usług w sposób szczególny ustanawia zasady ustalania podstawy opodatkowania w takich przypadkach.

Podatnicy często mają wątpliwości, jak dokumentować taką sprzedaż, w szczególności, w jakich przypadkach jest obowiązkowe zafiskalizowanie tego rodzaju czynności.

Dodatkowo, podatnicy dokonują również nieodpłatnego przekazania towarów lub nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz swoich pracowników, ale także kontrahentów lub klientów.

W tym zakresie, ustawa o podatku od towarów i usług również ustanawia wiele szczególnych zasad, zarówno jeżeli chodzi o sposób opodatkowania oraz dokumentowania tego rodzaju czynności.

Te zagadnienia zostaną poruszane w trakcie szkolenia (zachęcamy do zapoznania się z programem szkolenia).

Proszę wziąć pod uwagę, że nasi trenerzy są również otwarci na udzielenie Państwu odpowiedzi na pytania związane z blokami tematycznymi objętymi programem szkolenia.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Transakcje z pracownikami:

1. Dostawa towarów oraz świadczenie usług na rzecz pracowników:

a) pełna i częściowa płatność dokonana przez pracownika a podstawa opodatkowania:

 • podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży na rzecz osób zatrudnionych na podstawie umowy o pracę – kiedy należy określić podstawę opodatkowania zgodnie z wartością rynkową?

 • podstawa opodatkowania w przypadku sprzedaży na rzecz osób zatrudnionych na podstawie innych umów,

 • pełne i częściowe finansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych a skutki w podatku VAT,

 • refakturowanie usług na rzecz pracownika – zasady opodatkowania,

 • obciążanie pracowników za niezgodne z regulaminem użycie towarów należących do podatnika (np. użycie samochodów do celów prywatnych pracownika).

b) zasady dokumentowania sprzedaży na rzecz pracowników:

 • sprzedaż na rzecz pracowników a obowiązek fiskalizacji,

 • sprzedaż na rzecz pracowników a wartość limitu zwolnienia z fiskalizacji,

 • sprzedaż na rzecz pracowników a obowiązek wystawienia faktury,

 • inne formy dokumentowania.

II. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług:

1. Nieodpłatna dostawa towarów i nieodpłatne świadczenia usług – zagadnienia ogólne:

a) nieodpłatna dostawa towarów:

 • kiedy nieodpłatne przekazanie towarów podlega opodatkowaniu VAT?

 • towary zakupione z zamiarem nieodpłatnego przekazania a prawo do odliczenia VAT,

 • wyłączenia z opodatkowania nieodpłatnego przekazania towarów,

 • prezenty o małej wartości,

 • wiele towarów przekazanych jednorazowo - jak liczyć limit kwotowy w przypadku prezentów o małej wartości?

 • próbki – kiedy można uznać towar za próbkę?

 • nieodpłatne przekazanie towarów – moment powstania obowiązku podatkowego,

 • nieodpłatne przekazanie towarów – podstawa opodatkowania.

b) nieodpłatne świadczenia usług:

 • kiedy nieodpłatne świadczenia usług podlega opodatkowaniu VAT?

 • wyłączenia z opodatkowania nieodpłatnego świadczenia usług,

 • towary zakupione z zamiarem użycia ich w celu nieodpłatnego świadczenia usług a prawo do odliczenia VAT,

 • usługi zakupione z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania a prawo do odliczenia VAT,

 • nieodpłatne świadczenie usług – moment powstania obowiązku podatkowego,

 • nieodpłatne świadczenie usług – podstawa opodatkowania,

3. Nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług na rzecz pracowników oraz kontrahentów i klientów:

a) nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług na rzecz pracowników:

 • prezenty dla pracowników a prawo do odliczenia VAT,

 • nagrody dla pracowników a prawo do odliczenia VAT,

 • nieodpłatne przekazanie prezentów oraz nagród pracownikom a prawo do odliczenia VAT,

 • nieodpłatne przekazanie pracownikom towarów handlowych oraz środków trwałych a rozliczenia podatku VAT,

 • prawo do odliczenia VAT w przypadku nabycia towarów w celu nieodpłatnego świadczenia usług na rzecz pracownika,

 • prawo do odliczenia VAT w przypadku nabycia usług zakupionych z zamiarem ich nieodpłatnego przekazania na rzecz pracownika,

 • nabycie artykułów spożywczych dla pracowników a rozliczenie VAT,

 • nabycie dla pracowników usług gastronomicznych, cateringowych oraz innych usług związanych z wyżywieniem a rozliczenie VAT,

 • wyjazdy integracyjne a rozliczenie VAT,

 • nieodpłatne korzystanie ze sprzętu firmowego a rozliczenie VAT,

 • nieodpłatne lokum dla pracownika a rozlicznie VAT.

b) nieodpłatna dostawa towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług na rzecz kontrahentów oraz klientów:

 • nieodpłatne przekazania towarów na rzecz kontrahentów oraz klientów – zasady opodatkowania,

 • nieodpłatne przekazania towarów na rzecz kontrahentów oraz klientów – wyłączenia z opodatkowania,

 • nieodpłatne przekazania poza VAT – orzeczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TSUE) w wyroku z 5 października 2023 r. w sprawie C-505/22,

 • nieodpłatne świadczenie usług na rzecz kontrahentów i klientów a rozliczenie VAT – kiedy taka czynność pozostaje poza zakresem VAT,

 • imprezy dla kontrahentów i klientów a rozliczenie VAT,

 • nabycie artykułów spożywczych na spotkania z kontrahentami a rozliczenie VAT,

 • nabycie dla kontrahentów usług gastronomicznych, cateringowych oraz innych usług związanych z wyżywieniem a rozliczenie VAT,

 • nieodpłatne świadczenie usług w okresie promocyjnym a rozliczenie VAT,

 • nieodpłatne świadczenie usług w celach marketingowych a rozliczenie VAT,

 • nieodpłatne przekazania nakładów w obcym środku trwałym a rozliczenie VAT,

 • nieodpłatne przekazanie inwestycji drogowej przez dewelopera na rzecz gminy a rozliczenie VAT,

 • wzajemne nieodpłatne świadczenia pomiędzy kontrahentami – czy na pewno jest to nieodpłatne świadczenie?

4. Dokumentowanie nieodpłatnych świadczeń dla potrzeb podatku VAT:

a) nieodpłatne świadczenia a obowiązek fiskalizacji:

 • nieodpłatne przekazanie towarów oraz nieodpłatne świadczenia usług – podstawa zwolnienia z fiskalizacji,

 • katalog towarów i usług wyłączonych ze zwolnienia z fiskalizacji - nawet w przypadku nieodpłatnego przekazania.

b) nieodpłatne świadczenia a inne metody dokumentowania:

 • dowód wewnętrzny (WEW) jako podstawa wykazania nieodpłatnych świadczeń,

 • czy dowód wewnętrzny (WEW) należy oznaczać symbolami GTU lub TP?

 • czy nieodpłatne świadczenia można/trzeba dokumentować fakturą?

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk

Ekspert podatkowy, Wspólnik w Kancelarii KrafTax Sp. z o.o. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej Expert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.