Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Podatek VAT / Podatki i procedury podatkowe

Transakcje nieruchomościowe a podatek – VAT i PCC

Przeprowadzanie transakcji nieruchomościowej od lat budzi wiele wątpliwości i jest osią sporu z organami podatkowymi. Specyfika takich transakcji powoduje, że zarówno po stronie kupującego jak i sprzedającego mogą pojawić się ryzyka podatkowe. Co ważne, ze względu na zazwyczaj wysoką wartość tego typu transakcji ryzyka przedstawiają materialny poziom. Szkolenie ma na celu zapoznać uczestników z regulacjami ustawy o VAT i PCC dotyczącymi tego typu transakcji tak aby umożliwić im samodzielną analizę planowanych transakcji oraz dać narzędzia do oceny w jaki sposób najefektywniej zarządzić ryzykiem podatkowym. W trakcie szkolenia zostanie omówione zagadnienie zorganizowanej części przedsiębiorstwa, stosowania zwolnienia z opcją wyboru opodatkowania oraz zwolnień obligatoryjnych z VAT. Wiedza przedstawiona na szkoleniu zostanie podsumowana omówieniem zestawu kazusów opracowanych na podstawie praktycznych doświadczeń z przeprowadzania takich transakcji.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Wprowadzenie:
  • Pojęcie nieruchomości na gruncie prawa cywilnego i podatkowego.
  • Czym jest a czym nie jest transakcja nieruchomościowa (asset deal vs. share deal)?
 2. Podatnik VAT w transakcji nieruchomościowej:
  • Jak można stać się podatnikiem VAT?
  • Przegląd najważniejszego orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów krajowych w zakresie statusu podatnika VAT przy sprzedaży nieruchomości
 3. Nieruchomości zabudowane i niezabudowane – rozróżnienie na gruncie podatkowym.
 4. Nieruchomość a przedsiębiorstwo/zorganizowana część przedsiębiorstwa (ZCP):
  • Zakres opodatkowania VAT.
  • Pojęcie przedsiębiorstwa/ZCP.
  • Najnowsza praktyka i podejście Ministerstwa Finansów do pojęcia ZCP.
 5. Opodatkowanie transakcji nieruchomościowych VAT:
  • Zwolnienia z podatku VAT dla nieruchomości niezabudowanych.
  • Zwolnienie z podatku VAT dla nieruchomości zabudowanych.
  • Zwolnienia obligatoryjne i zwolnienie z opcją wyboru opodatkowania.
  • Oświadczenie o wyborze opcji opodatkowania – kiedy i jak złożyć, aby było skuteczne.
  • Korekta wieloletnia w VAT.
  • Opodatkowanie cesji umowy dotyczącej nieruchomości – w szczególności mieszkaniowej.
 6. Opodatkowanie transakcji nieruchomościowych PCC.
 7. Case study – przedstawienie wybranych przykładów transakcji z praktyki i orzecznictwa wraz z omówieniem rozwiązania.

Prowadzący:

Karol Trybulec

Karol Trybulec

Doświadczony doradca podatkowy i radca prawny specjalizujący się w zagadnieniach związanych z podatkami pośrednimi (VAT, akcyza, PCC), kontrolami oraz obroną interesów podatników w sporach z organami podatkowymi.
Ukończył prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim, aplikację radcowską w Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie oraz studia podyplomowe z zarządzania finansami przedsiębiorstw na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie. Swoje kilkunastoletnie doświadczenie w doradztwie podatkowym zdobywał w międzynarodowej firmie doradczej, kancelarii prawnej oraz obecnie w roli prawnika in-house. Doświadczony trener – prowadził zarówno szkolenia zamknięte, warsztaty podatkowe jak również wykłady przeznaczone dla członków izby radców prawnych.
W pracy zawodowej specjalizuje się przede wszystkim w strukturyzowaniu optymalnych podatkowo międzynarodowych łańcuchów dostaw, doradztwie w branży produkcyjnej, nieruchomościowej, energetycznej i e-commerce. Występował w licznych kontrolach podatkowych, celno-skarbowych i postępowaniach sądowych (w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym) gdzie reprezentował interesy podatników.