Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatek VAT

Transakcje łańcuchowe – rozliczenie podatku VAT

Szanowni Państwo,

w praktyce coraz częściej mamy do czynienia z dostawami łańcuchowymi w obrocie międzynarodowym.

Przepisy dotyczące rozliczania dostaw łańcuchowych w podatku VAT zostały w znacznej mierze uproszczone w latach 2020 - 2021 w ramach zmian w Dyrektywie 2006/112/WE oraz w polskiej ustawie w ramach pakietu VAT Slim 2, ale jest wciąż wiele kwestii, które budzą wątpliwości interpretacyjne.

Błędy popełnione w planowaniu i dokonywaniu dostaw łańcuchowych mogą powodować negatywne skutki zarówno w polskim rozliczeniu VAT, jak i konsekwencje w postaci konieczności wykazania VAT w innych krajach.

Warto zatem ugruntować i uporządkować wiedzę związaną z dostawami łańcuchowymi oraz specyfiką określenia miejsca (kraju) oraz sposobu ich opodatkowania.

Szkolenie prowadzone będzie w znacznej części w formie warsztatowej na praktycznych przykładach zawartych w materiałach szkoleniowych oraz podawanych przez uczestników szkolenia.

Serdecznie Państwa zapraszamy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Rodzaje dostaw w obrocie krajowym i międzynarodowym:

1. Rodzaje dostaw oraz ich miejsce opodatkowania - zasady ogólne:

a) dostawy krajowe,

b) dostawy wewnątrzwspólnotowe (WDT, WNT, WSTO),

c) eksport towarów,

d) import towarów,

e) dostawy z montażem.

II. Transakcje łańcuchowe:

1. Zasady opodatkowania transakcji łańcuchowych:

a) kiedy mamy do czynienia z podatkową transakcją łańcuchową - „test na łańcuch”:

b) rodzaje dostaw w ramach transakcji łańcuchowych:

  • dostawa ruchoma,
  • dostawy nieruchome.

c) miejsce oraz sposób opodatkowania dostaw ruchomych oraz nieruchomych,

d) zasady ustalenia, która z dostaw ma charakter ruchomy:

  • kluczowe pojęcie „organizatora transportu”,
  • znaczenie warunków dostawy w przypadku transakcji łańcuchowych w ramach eksportu towarów,
  • odmienne zasady ustalania dostawa ruchomych w przypadku transakcji łańcuchowych w ramach dostaw wewnątrzwspólnotowych oraz eksportowych.

2. Transakcje trójstronne uproszczone w ramach transakcji łańcuchowych wewnątrzwspólnotowych:

a) na czym polega zastosowanie „uproszczenia” w ramach transakcji łańcuchowej?

b) warunki jakie musi spełniać transakcja łańcuchowa, żeby możliwe było zastosowanie „uproszczenia”,

c) sposób opodatkowania, dokumentowania i wykazania transakcji trójstronnej uproszczonej przez poszczególnych uczestników,

d) konsekwencje braku zastosowania „uproszczenia” dla poszczególnych uczestników transakcji łańcuchowej.

3. Skutki transakcji łańcuchowych na przykładach:

a) ustalenie dostawy ruchomej,

b) miejsce i sposób opodatkowania poszczególnych dostaw,

c) negatywne konsekwencje uczestnictwa w ramach transakcji łańcuchowych, np.:

  • konieczność rejestracji dla potrzeb podatku VAT w innym kraju,
  • wykazania „sankcyjnego” VAT z tytułu WNT w innym kraju UE,
  • brak możliwości zastosowania stawki VAT 0%,
  • brak prawa do odliczenia VAT z faktury wystawionej przez polskiego dostawcę.

4. Pytania i przykłady uczestników.

Prowadzący:

Michał Krawczyk

Michał Krawczyk


Ekspert podatkowy, Senior Associate w Kancelarii Staniek&Partners. W branży podatkowej od 1999 r. W latach 1999 – 2014 pracownik organów podatkowych, w tym 4 lata pracy w Izbie Skarbowej we Wrocławiu w dziale podatku VAT oraz 11 lat pracy w kontroli podatkowej. Od roku 2014 współpracuje z kancelariami podatkowymi oraz prowadzi własną działalność gospodarczą. W latach 2008 – 2014 współtworzył i prowadził szkolenia w ośrodkach szkoleniowych Ministerstwa Finansów oraz w ramach Centrum Edukacji Zawodowej Resortu Finansów. Obecnie projektuje oraz prowadzi szkolenia dla Platformy Szkoleniowej ekspert4you oraz dla Krajowej Izby Podatkowej. Ukończył Szkołę Coachów Biznesu oraz Szkołę Trenerów Biznesu. Autor i współautor publikacji podatkowych.