Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Podatki

Tarcza antykryzysowa 6.0 – omówienie możliwych form wsparcia dla przedsiębiorców działających w branżach najbardziej poszkodowanych przez pandemię

Pandemia wirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę COVID-19, w dalszym ciągu zbiera swoje żniwo. Ofiary to nie tylko osoby, u których wystąpiły negatywne skutki zdrowotne, ale w dużej mierze także przedsiębiorcy, którzy muszą liczyć się z prowadzeniem biznesu w okresie znaczących zaburzeń w funkcjonowaniu gospodarki.

Polski ustawodawca podejmuje działania mające na celu ograniczenie negatywnego wpływu COVID-19 dla polskich przedsiębiorców. Tzw. „tarcza antykryzysowa 6.0” umożliwia przedsiębiorcom funkcjonującym w określonych branżach pozyskanie różnego rodzaju form wsparcia, pozwalającego przetrwać firmom w tym trudnym czasie.

Podczas szkolenia uczestnicy dowiedzą się jakie formy wsparcia przewidziano w Tarczy Antykryzysowej oraz w jaki sposób skorzystać z proponowanych przez rząd rozwiązań. Na szkoleniu poruszone zostaną także kwestię przesłanek negatywnych dla możliwości pozyskania wsparcia.

Szkolenie ma wymiar praktyczny, w jego trakcie w przystępny sposób zostaną omówione zasady ubiegania się o wsparcie finansowe, w tym praktyczne wskazówki dotyczące wypełniania wniosków.

Szkolenie jest dedykowane każdemu przedsiębiorcy rozważającemu skorzystanie z Tarczy Antykryzysowej 6.0 funkcjonującemu w branżach wymienionych w ustawie, a także pracownikom i właścicielom biur rachunkowych wspierającym tych przedsiębiorców w pozyskiwaniu świadczeń.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

I. Tarcza antykryzysowa – omówienie podstawowych założeń programów pomocowych:

1) Kto i na jakich zasadach może liczyć na wsparcie w ramach Tarczy Antykryzysowej.

2) Brzegowe warunki wsparcia dla samozatrudnionych, mikro, małych i średnich przedsiębiorców oraz dużych przedsiębiorców.

3) Ustalenie statusu przedsiębiorcy. Czy powiązania z innymi podmiotami mają wpływ na zakres wsparcia z tarczy antykryzysowej?

4) Czy Tarcza Antykryzysowa może sprowadzić kontrole do firm?

II. Świadczenia na rzecz ochrony miejsc pracy z FGŚP:

1) Ogólne zasady korzystania z pomocy:

a) Spadek obrotów gospodarczych:

- jak liczyć?

- czy spadek obrotów trzeba wykazywać przez cały okres finansowania?

b) Porozumienia z pracownikami:

- jak zawierać?

- jak wybrać przedstawicieli pracowników?

- od którego momentu obowiązuje porozumienie?

- czy można się z niego wycofać jak sytuacji się poprawi w firmie?

c) Czy można część pracowników wysłać na przestój a części obniżyć wymiar pracy? Jak to wykazać we wniosku.

d) Analiza i omówienie wniosku składanego do Urzędu Pracy.

2) Przestój i obniżenie wymiaru czasu pracy – omówienie praktycznych aspektów regulacji.

3) Możliwość uzyskania dofinansowania z FGŚP bez obniżania wymiaru czasu pracy / wprowadzania przestoju.

III. Zwolnienia z ZUS dla przedsiębiorców:

1) Zasady korzystania ze zwolnienia dla MŚP i samozatrudnionych.

2) Co oznacza trudna sytuacja przedsiębiorcy?

3) Jak wypełnić poprawnie wniosek?

4) Jak zwolnienie z ZUS wpływa na pozostałe formy wsparcia z tarczy antykryzysowej?

IV. Inne świadczenia pomocowe:

1) Pomoc dla przedsiębiorców od Starosty - warunki dofinansowania części wynagrodzeń pracowników i zleceniobiorców oraz samozatrudnionych.

2) Zmiany w postojowym dla samozatrudnionych - jak się ubiegać? Omówienie warunków przyznawania świadczenia.

3) Mikropożyczki ze środków Funduszu Pracy - zasady przyznawania i umarzania pożyczki.

Prowadzący: