Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Microsoft Excel

Tabele i wykresy przestawne

Tabele i wykresy przestawne to jedne z najlepszych narzędzi jakie może zaoferować program Excel. Narzędzie to otworzyło olbrzymie możliwości analizy danych.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać możliwości tabel i wykresów przestawnych. Poznając zaawansowane techniki tworzenia tabel przestawnych uczestnik szkolenia nauczy się sprawnej analizy danych. Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na wiele sposobów przedstawiać na wykresach przestawnych. Na szkoleniu zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące modelu danych i tworzenia relacji w Power Pivot.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows a także podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Tworzenie tabel przestawnych:
  • Odpowiednia struktura danych wejściowych.
  • Wybór zakresu danych.
  • Osadzanie tabeli przestawnej w arkuszu.
 2. Układ danych:
  • Pola stron, kolumn, wierszy, danych.
  • Właściwości pól.
  • Modyfikacja układu tabeli przestawnej.
 3. Formatowanie tabeli przestawnej:
  • Autoformatowanie tabeli przestawnej.
  • Formatowanie poszczególnych pól tabeli.
  • Grupowanie danych.
  • Grupowanie według dat (analiza danych w przedziałach czasowych).
  • Grupowanie według wartości liczbowych.
  • Grupowanie tekstów.
  • Grupowanie wielopoziomowe.
  • Szybkie grupowanie/rozgrupowanie.
 4. Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych:
  • Sortowanie w tabelach przestawnych.
  • Filtrowanie w tabelach przestawnych.
  • Filtry raportu.
  • Fragmentatory i skale czasu.
 5. Odświeżanie danych:
  • Szybkie odświeżanie.
  • Zmiana danych źródłowych.
  • Automatyczna zmiana zakresu danych źródłowych.
  • Odświeżanie po uruchomieniu skoroszytu.
 6. Obliczenia w tabeli przestawnej:
  • Warianty ukazywania danych w zestawieniu: suma, liczba wystąpień, wartości minimalne i maksymalne, średnia.
  • Pokazywanie danych w ujęciu procentowym.
  • Pokazanie dynamiki zmian.
  • Sumy pośrednie w tabeli przestawnej.
  • Wykorzystanie pól obliczeniowych.
  • Tworzenie formuł pól obliczeniowych.
  • Lista formuł tabeli.
 7. Wykresy przestawne:
  • Tworzenie wykresów przestawnych.
  • Prezentacja danych.
  • Modyfikacja utworzonych wykresów.
 8. Metody wykorzystania danych z tabeli przestawnej poza tabelą przestawną:
  • Kopiowanie danych z tabeli przestawnej.
  • Funkcja WEŹDANETABELI.
  • Pokazywanie szczegółowych danych tabeli przestawnej.
 9. Power Pivot:
  • Wstęp.
  • Pobieranie i instalacja.
  • Interfejs użytkownika programu Power Pivot.
  • Dodawanie danych przy użyciu połączonych tabel.
  • Tworzenie relacji.
  • Importowanie danych z danych zewnętrznych.
  • Tworzenie raportu w formie tabeli i wykresu przestawnego.
  • Tworzenie kolumn obliczeniowych przy użyciu języka DAX.
  • Tworzenie miar przy użyciu języka DAX.

Prowadzący:

Sebastian Godziszewski

Sebastian Godziszewski

Specjalista ds. IT. Posiada ponad 12-letnie doświadczenie w pracy na stanowisku trenera IT oraz analityka danych, które zdobył pracując w międzynarodowych korporacjach. Prowadzi szkolenia z obsługi programów Microsoft, głównie Excel, Excel VBA, Power BI Desktop, Power Query, Power Pivot, Microsoft PowerPoint oraz Microsoft Word.