Strefa personalna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: IT dla Ciebie

Tabele i wykresy przestawne

Tabele i wykresy przestawne to jedne z najlepszych narzędzi jakie może zaoferować program Excel. Narzędzie to otworzyło olbrzymie możliwości analizy danych.

Szkolenie to przeznaczone jest dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać możliwości tabel i wykresów przestawnych. Poznając zaawansowane techniki tworzenia tabel przestawnych uczestnik szkolenia nauczy się sprawnej analizy danych. Dane przedstawione w tabeli przestawnej można na wiele sposobów przedstawiać na wykresach przestawnych. Na szkoleniu zostaną również poruszone zagadnienia dotyczące modelu danych i tworzenia relacji w Power Pivot.

Uczestnik przystępujący do kursu powinien znać podstawy obsługi komputera i systemu operacyjnego Windows a także podstawy programu Excel.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Tworzenie tabel przestawnych:

 • Odpowiednia struktura danych wejściowych.
 • Wybór zakresu danych.
 • Osadzanie tabeli przestawnej w arkuszu.

2. Układ danych:

 • Pola stron, kolumn, wierszy, danych.
 • Właściwości pól.
 • Modyfikacja układu tabeli przestawnej.

3. Formatowanie tabeli przestawnej:

 • Autoformatowanie tabeli przestawnej.
 • Formatowanie poszczególnych pól tabeli.
 • Grupowanie danych.
 • Grupowanie według dat (analiza danych w przedziałach czasowych).
 • Grupowanie według wartości liczbowych.
 • Grupowanie tekstów.
 • Grupowanie wielopoziomowe.
 • Szybkie grupowanie/rozgrupowanie.

4.Sortowanie i filtrowanie danych w tabelach przestawnych:

 • Sortowanie w tabelach przestawnych.
 • Filtrowanie w tabelach przestawnych.
 • Filtry raportu.
 • Fragmentatory i skale czasu.

5. Odświeżanie danych:

 • Szybkie odświeżanie.
 • Zmiana danych źródłowych.
 • Automatyczna zmiana zakresu danych źródłowych.
 • Odświeżanie po uruchomieniu skoroszytu.

6. Obliczenia w tabeli przestawnej:

 • Warianty ukazywania danych w zestawieniu: suma, liczba wystąpień, wartości minimalne i maksymalne, średnia.
 • Pokazywanie danych w ujęciu procentowym.
 • Pokazanie dynamiki zmian.
 • Sumy pośrednie w tabeli przestawnej.
 • Wykorzystanie pól obliczeniowych.
 • Tworzenie formuł pól obliczeniowych.
 • Lista formuł tabeli.

7. Wykresy przestawne:

 • Tworzenie wykresów przestawnych.
 • Prezentacja danych.
 • Modyfikacja utworzonych wykresów.

8. Metody wykorzystania danych z tabeli przestawnej poza tabelą przestawną:

 • Kopiowanie danych z tabeli przestawnej.
 • Funkcja WEŹDANETABELI.
 • Pokazywanie szczegółowych danych tabeli przestawnej.

9. Power Pivot:

 • Wstęp.
 • Pobieranie i instalacja.
 • Interfejs użytkownika programu Power Pivot.
 • Dodawanie danych przy użyciu połączonych tabel.
 • Tworzenie relacji.
 • Importowanie danych z danych zewnętrznych.
 • Tworzenie raportu w formie tabeli i wykresu przestawnego.
 • Tworzenie kolumn obliczeniowych przy użyciu języka DAX.
 • Tworzenie miar przy użyciu języka DAX.