Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Rozwój osobisty

Syndrom wypalenia zawodowego – co warto o nim wiedzieć, by skutecznie bronić przed nim siebie i swoich współpracowników

Wypalenie zawodowe odbiera przyjemność, jaką dotychczas czerpaliśmy z pracy oraz zmniejsza naszą efektywność, powoduje spadek motywacji, aktywności i satysfakcji. Wpływa także na pogorszenie stanu zdrowia - fizycznego i psychicznego a także na nasze relacje rodzinne i towarzyskie. Warto zatem znać jego przyczyny i objawy by skutecznie mu przeciwdziałać, a gdy zaobserwujemy u siebie jego symptomy wiedzieć jak sobie z nim radzić.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

  1. Czym jest wypalenie zawodowe i jakie są jego cechy?
  2. Typowe postawy dla osób zagrożonych wypaleniem zawodowym.
  3. Przyczyny wypalenia zawodowego.
  4. Symptomy charakterystyczne dla wypalenia zawodowego.
  5. Stadia i etapy wypalenia zawodowego.
  6. Konsekwencje zawodowe, rodzinne i społeczne.
  7. Jak uniknąć wypalenia zawodowego i jak sobie z nim radzić, gdy już nas dopadnie.
  8. Co może zrobić pracodawca lub przełożony, gdy zaobserwuje u swoich pracowników objawy wypalenia zawodowego.

Prowadzący:

Agnieszka Fiedorowicz

Agnieszka Fiedorowicz

Psycholog, psychoterapeuta. Absolwentka psychologii na Uniwersytecie Łódzkim, specjalność psychologia wychowawcza. Od ponad dwudziestu lat pomaga dzieciom, młodzieży i dorosłym.

Ukończyła czteroletnie specjalistyczne szkolenie z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum Terapii Poznawczo-Behawioralnej w Warszawie, przygotowujące do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty Poznawczo-Behawioralnego. Jest terapeutą EMDR i członkiem Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR. Ukończyła roczne szkolenie w zakresie terapii Gestalt w Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie, cykl szkoleniowy dotyczący terapii rodzin w Instytucie Ericksonowskim, cykliczne szkolenie z Integratywnej Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie, kurs specjalistyczny Trening Zastępowania Agresji (ART), szkolenie dotyczące Interwencji Kryzysowej i wiele szkoleń z diagnozy i terapii dzieci, młodzieży i dorosłych.

Jako Edukator i wieloletni certyfikowany trener Polskiej Fundacji Dzieci i Młodzieży oraz Fundacji Komeńskiego w Warszawie napisała wiele programów szkoleniowych i przeprowadziła setki szkoleń z zakresu komunikacji interpersonalnej, budowania poczucia własnej wartości, radzenia sobie ze stresem, rozwijania myślenia twórczego, doskonalenia efektywnej współpracy w zespole.