Czas trwania: 4 godziny
Tematyka: Kodeks rodzinny i opiekuńczy / Kodeks rodzinny i opiekuńczy

Standardy Ochrony Małoletnich w świetle ustawy Kamilka z dnia 15 lutego 2024

15 lutego 2024 roku weszły w życie przepisy dotyczące standardów ochrony małoletnich.

Nowelizacja ta wprowadza nowe obowiązki organów zarządzających, placówek, do których uczęszczają albo w której przebywają lub mogą przebywać małoletni. Zmiany dotyczą nowych standardów, które należy wdrożyć już w roku szkolnym 2023/2024.

Przepisy dotyczą szkół, placówek edukacyjnych, przedszkoli, gabinetów terapeutycznych, organizatorów wypoczynku dla małoletnich i wszystkich placówek i jednostek zajmujących się dziećmi.

Przede wszystkim zmiany te wprowadzają standardy ochrony dzieci, które mają zadbać o prawa najmłodszych i ochronić ich przed krzywdzeniem.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Instytucje zobowiązane do wprowadzenia procedur dotyczących małoletnich w tym, obowiązki pracodawcy oraz odpowiedzialność kadry zarządzającej:
  • Omówienie wszystkich placówek zobowiązanych do wprowadzenia zmian.
 2. Nowe obowiązki dotyczące placówek sprawujących opiekę nad dziećmi:
  • Obowiązki dokumentowe.
  • Obowiązki proceduralne.
 3. Dokumentacja, która musi być wdrożona w placówkach:
  • Standardy dokumentowe, które muszą zostać.
 4. Zasady ochrony dzieci/małoletnich przed krzywdzeniem - zgodne z wprowadzonymi obowiązkami:
  • Zasady ochrony dzieci/małoletnich przed krzywdzeniem.
  • Zasady zatrudniania pracowników oraz dopuszczania do kontaktu innych osób z dziećmi/małoletnimi.
  • Zasady bezpiecznych relacji uczniów i personelu.
  • Zasady korzystania z urządzeń elektronicznych z dostępem do sieci Internetu oraz ochrony uczniów/dzieci przed treściami szkodliwymi i zagrożeniami z sieci.
  • Zasady ochrony wizerunku małoletniego.
  • Zasady ochrony danych osobowych małoletnich/dzieci.
 5. Standardy przeszkolenia personelu instytucji:
  • Odpowiedzialność kadry zarządzającej za odpowiednie przeszkolenie personelu placówki.
 6. Procedury dotyczące dokumentacji oraz ewentualnych konsekwencji w tym kar za naruszenia.

Prowadzący:

Małgorzata Lewandowska

Małgorzata Lewandowska

Prowadzi obsługę prawną spółek oraz JDG m.in w zakresie ochrony i strategii dla zarządów oraz ich odpowiedzialności. Certyfikowany Inspektor Ochrony Danych osobowych. Prywatną praktykę adwokacką prowadzi od 2015 roku, wcześniej przez 10 lat Asystent Sędziego w Sądzie Okręgowym w Warszawie m.in. w wydziale cywilnym i wydziale pracy. Wykładowca prawa na Politechnice Warszawskiej i Akademii Obrony Narodowej.
Absolwentka Studiów doktoranckich w Instytucie Nauk Prawnych Polskiej Akademii Nauk. Autorka wielu publikacji książkowych i artykułów w prasie biznesowej oraz branżowej.
Laureatka wielu konkursów i wyróżnień. W 2022 r. otrzymała m.in. Lidera Prawa w zakresie świadczonych usług. W 2021 r. została wyróżniona przez Forbes Women Polska jako Mistrzyni LinkedIn.
Prywatnie pasjonatka biznesowego podejścia do prawa.