Strefa merytoryczna
Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Środki trwałe – zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym

Ewidencjonowanie i wycena majątku trwałego to temat, który wykracza poza wiedzę z zakresu rachunkowości i prawa podatkowego. Do określenia zakresu środka trwałego, ustalenia nakładów własnych poniesionych na jego wytworzenie, precyzyjnego numeru klasyfikacji rodzajowej, czy rozróżnienia nakładów o charakterze inwestycyjnym lub remontowym, potrzebna jest wiedza techniczna. Księgowi muszą mieć tu wsparcie komórek merytorycznych, ale powinni wiedzieć, jakie informacje techniczne są istotne dla prawidłowego rozliczenia transakcji pod kątem podatkowym i rachunkowym.
 
Materiał szkolenia jest realizowany w oparciu o przepisy ustaw o rachunkowości i o podatkach dochodowych, z uwzględnieniem KSR 11, który jest ogromnie pomocny w tej materii. W dużym zakresie rozwiązania przyjęte w ewidencjach rachunkowych można stosować do rozliczeń podatkowych (i na odwrót), ale czasami jest to niemożliwe - na szkoleniu te sytuacje zostaną przeanalizowane.
 
Omawiane zagadnienia będą poparte wieloma przykładami praktycznymi, które pomogą w codziennej pracy.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:
 • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
 • ewidencje majątku trwałego i jego inwentaryzacja.
2. Środki trwałe:
 • warunki do spełnienia przed wprowadzeniem ich do ewidencji,
 • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
 • obiekty inwentarzowe - pojedyncze i złożone,
 • grupowanie według klasyfikacji rodzajowej,
 • środki trwałe niskocenne - zasady ewidencji i weryfikacji,
 • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia,
 • zmiany wartości początkowej - zwiększenie lub zmniejszenie,
 • ulepszenie a remont - jak je odróżnić i prawidłowo ująć,
 • rozliczenie zakończonej inwestycji.

3. Prezentacja rachunkowych i podatkowych metod amortyzacji:

 • metody amortyzacji rachunkowej - liniowa, degresywna i naturalna,
 • jak wybrać metodę amortyzacji podatkowej - amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyspieszona i jednorazowa,
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej.
4. Omówienie sytuacji szczególnych, m.in.:
 • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
 • nowa zasada ustalania kosztu podatkowego przy sprzedaży samochodów osobowych,
 • korekta wartości początkowej w związku ze zdarzeniem losowym,
 • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
 • ujawnienie środka trwałego,
 • ewidencja obcych środków trwałych,
 • przełączanie części peryferyjnych pomiędzy środkami trwałymi.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska

Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego od ponad 10 lat, współpracuje m.in. z Izbą Skarbową w Łodzi i Stowarzyszeniem Księgowych.