Czas trwania: 6 godzin
Tematyka: Środki trwałe

Środki trwałe – zasady wyceny i ewidencjonowania w prawie rachunkowym i podatku dochodowym

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1. Aktywa trwałe według prawa rachunkowego i KSR 11:

 • definicja i zasady ustalania wyceny bilansowej,
 • ewidencje majątku trwałego - ustalenie zasad wyceny, dopuszczalnych uproszczeń i określenie stosowanej dokumentacji oraz osób za nią odpowiedzialnych,
 • inwentaryzacja.

2. Środki trwałe:

 • warunki do spełnienia przed wprowadzeniem ich do ewidencji,
 • części składowe, dodatkowe i peryferyjne,
 • obiekty inwentarzowe - pojedyncze i złożone,
 • środki trwałe niskocenne - ustalenie zasad ewidencji,
 • ustalanie wartości początkowej w zależności od sposobu nabycia - współpraca z działem technicznym przy zbieraniu informacji o ponoszonych wydatkach, opisywanie dokumentów zakupu, ewidencje techniczne,
 • zmiany wartości początkowej - zwiększenie lub zmniejszenie,
 • ulepszenie a remont - jak je odróżnić i prawidłowo ująć?

3. Prezentacja rachunkowych i podatkowych metod amortyzacji:

 • moment rozpoczęcia amortyzacji rachunkowej i podatkowej,
 • szczególne metody amortyzacji rachunkowej dla środków niskocennych oraz obiektów złożonych,
 • metody amortyzacji podatkowej - amortyzacja proporcjonalna, spowolniona, przyśpieszona i jednorazowa
 • wyłączenia z amortyzacji podatkowej.

4. Omówienie sytuacji szczególnych m.in.:

 • likwidacja/złomowanie majątku trwałego,
 • ulepszenia całkowicie zamortyzowanych środków trwałych,
 • ujawnienie środka trwałego,
 • przełączanie części peryferyjnych pomiędzy środkami trwałymi.

Prowadzący:

Anna Kropidłowska

Anna Kropidłowska


Konsultant w kancelarii doradcy podatkowego, specjalizuje się w podatkach bezpośrednich oraz rachunkowości. Na praktykę zawodową składa się wieloletnia praca w organach podatkowych i na stanowisku głównego księgowego. Wykładowca prawa podatkowego i rachunkowości od ponad 20 lat, uczyła pracowników aparatu skarbowego, służb specjalnych i sfery budżetowej, wykładała na studiach podyplomowych. Stały współpracownik Stowarzyszenia Księgowych w Polsce.