Strefa merytoryczna
Czas trwania: 3 godziny
Tematyka: Płatnik

Sporządzanie korekt do ZUS w Płatniku

Cel szkolenia:

Celem szkolenia jest wskazanie praktycznych rozwiązań radzenia sobie z prawidłowym korygowaniem dokumentów i prawidłowego rozliczania składek w programie Płatnik. Na szkoleniu omawiane są najczęściej popełniane błędy związane z korektą dokumentacji wobec ZUS oraz wskazywane są praktyczne rozwiązania prawidłowego sporządzania korekt deklaracji ZUS. Uczestnik ma możliwość poznania zasad prawidłowego sporządzania deklaracji korygujących do ZUS, które pomogą w uniknięciu sankcji karnych za nieprawidłowe rozliczenia.

Po szkoleniu uczestnik:

 • będzie wiedział jak prawidłowo dokonywać korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych do ZUS,
 • pozna procedury obowiązujące przy sporządzaniu korekt deklaracji do ZUS,
 • zrozumie na czym polegają zasady korygowania dokumentów wobec ZUS,
 • otrzyma praktyczne wskazówki do prawidłowego korygowania deklaracji ZUS.

Korzyści ze szkolenia:

W związku z licznymi rozbieżnościami w interpretacji prawa, kontrolami skutkującymi konieczność sporządzania korekt deklaracji do ZUS, a także w związku z dużą odpowiedzialnością za dokonywanie rozliczeń wobec ZUS, osoby uczestniczące w szkoleniu mają możliwość zapoznania się z:

 • najczęściej popełnianymi błędami w zakresie sporządzania korekt deklaracji zgłoszeniowych i rozliczeniowych i sposobami na prawidłowe, zgodne z prawem dokonanie korekty deklaracji ZUS,
 • procedurami obowiązującymi w zakresie sporządzania korekt wobec ZUS.

Przede wszystkim uczestnik otrzymuje możliwość zapoznania się z praktycznymi, prawidłowymi pod względem prawnym, rozwiązaniami w zakresie korygowania deklaracji ZUS. Dzięki szkoleniu uczestnik pozna i utrwali wiedzę związaną z korektami deklaracji ZUS, a także zapozna się z aktualną interpretacją prawa w zakresie prawidłowego sporządzania korekt.

Szkolenie prowadzone jest przez praktyka, który w łatwy i prosty sposób potrafi przekazać praktyczną i przydatną w codziennej pracy wiedzę.

Adresaci szkolenia:

Szkolenie jest skierowane do osób początkujących, które chcą poznać wiedzę z zakresu prawidłowego rozliczania korekt deklaracji wobec ZUS, a także do osób zaawansowanych, które na co dzień zajmują się tą tematyką. Szkolenie kierowane jest zarówno do osób z instytucji sektora prywatnego jak i publicznego.

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

 1. Jak często aktualizować bazę danych płatnika i kartotek ubezpieczonych?
 2. Czy należy dokonywać zmian danych identyfikacyjnych ubezpieczonych?
 3. Jak dokonywać zmian w danych ubezpieczonych?
 4. Jak tworzyć dokumenty zgłoszeniowe i rozliczeniowe?
 5. Jak importować dokumenty z programu kadrowo-płacowego?
 6. Jak wysyłać dokumenty do ZUS? Na co zwracać uwagę przy wysyłce dokumentów?
 7. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku nadpłaty składek do ZUS?
 8. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku niedopłaty składek do ZUS?
 9. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku przekształcenia umowy o dzieło w umowę zlecenia?
 10. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku przekształcenia umowy zlecenia w umowę o pracę?
 11. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku nadpłaconego zasiłku?
 12. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku niedopłaty zasiłku?
 13. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku uznania wypadku przy pracy po wypłacie wynagrodzenia chorobowego?
 14. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku zakwalifikowania wypłaconego zasiłku jako wynagrodzenia chorobowego?
 15. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku zwrotu nadpłaconego wynagrodzenia przez pracownika?
 16. Jak dokonać korekty deklaracji w przypadku wpłynięcia zwolnienia lekarskiego po terminie wypłaty?
 17. Sesja pytań i odpowiedzi.

Prowadzący: