Strefa merytoryczna
Czas trwania: 5 godzin
Tematyka: Podatki

Spółka komandytowa w ogniu podatkowym i publiczna polityka podatkowa – niekorzystne zmiany podatkowe od 2021 r.

Ministerstwo Finansów zapowiedziało, że od początku roku 2021 wejdzie w życie duża reforma podatków dochodowych. Z nowelizacji wynika, że podatnikami CIT staną się spółki komandytowe, a firmy będą musiały sporządzać i podawać do publicznej wiadomości swoje polityki podatkowe. Ograniczona zostanie tzw. ulga abolicyjna. Wprowadzone zostaną też nowe kary.
 
Zapraszamy Państwa na profesjonalne szkolenie dotyczące analizy najnowszych zmian prawnych i podatkowych z zakresu podatków dochodowych oraz obrotowych. 
 
Szkolenie adresowane jest do księgowych, dyrektorów finansowych, członków zarządu, prawników, doradców podatkowych, właścicieli firm i spółek, członków zarządów i prokurentów.
 

Program szkolenia obejmuje następujące zagadnienia:

1.Spółka komandytowa do końca 2020 r.:
 • Założenie spółki komandytowej w świetle przepisów podatkowych.
 • Spółka komandytowa w podatkach dochodowych.
 • Źródło przychodów wspólnika spółki komandytowej.
 • Optymalna forma opodatkowania wspólników spółki komandytowej.
 • Opodatkowanie zaliczek na poczet przyszłego zysku spółki komandytowej.
 • Mały podatnik a spółka komandytowa.
 • Inne zagadnienia podatkowe.
2. Wspólnik spółki komandytowej do końca 2020 r.:
 • Świadczenie usług przez wspólnika na rzecz spółki.
 • Wspólnik, który jest pracownikiem spółki komandytowej.
 • Pożyczka od wspólnika do spółki komandytowej.
 • Odsetki od udziału kapitałowego wspólnika spółki komandytowej.
 • Częściowe lub całkowite wystąpienie wspólnika ze spółki komandytowej.
 • Dokumentacja cen transferowych w spółce komandytowej.
 • Inne zagadnienia szczegółowe.
3. Spółka komandytowa i jawna od 2021 r.:
 • Zakres podmiotowy zmiany w CIT.
 • Podatkowe zamknięcie roku 2020.
 • Podatkowe otwarcie roku 2021.
 • Nowe zasady opodatkowania spółek i wspólników podatkiem dochodowym.
 • Kwoty wolne i ulgi podatkowe.
 • Formy optymalizacyjne.
 • Inne zagadnienia.
4. Publiczna polityka podatkowa od 2021 r.:
 • Dla kogo?
 • Co ma zawierać?
 • Gdzie i jakie dane zostaną upublicznione?
 • Cel zmiany i zagrożenia.
5. Pozostałe zmiany podatkowe:
 • Ograniczenie ulgi abolicyjnej.
 • Zmiany w ryczałcie od przychodów ewidencjonowanych.
 • „Nowy” mały podatnik CIT.
6. VAT w 2021 r.:
 • Slim VAT.
 • Czy nowy załącznik nr 15?
 • Nowa klasyfikacja statystyczna a VAT.
 • Obrót z Wielką Brytanią.
7. Pytania Uczestników i dyskusja.

Prowadzący: